Najlepszy kwartał Nordea Bank Polska

W trzecim kwartale 2009 roku Nordea Bank Polska SA osiągnął 47,5 zł mln zysku netto. Był to wynik o 34,6 proc. lepszy niż przed rokiem. Od początku 2009 r. bank zarobił niemal 98 mln zł.

  1. ·    W III kwartale 2009 roku przychody operacyjne wyniosły 153,2 mln zł, w porównaniu do 126,4 mln zł, uzyskanych w III kwartale 2008 roku (wzrost o 21,2%)
  2. ·    Koszty operacyjne w III kwartale 2009 roku wyniosły 91,6 mln zł i w porównaniu do III kwartału 2008 roku (81,5 mln zł) oznacza to wzrost o 12,3 %

W tym czasie bank zwiększył liczbę placówek ze 115 do 158, co wiązało się m.in. ze wzrostem  zatrudnienia. Pomiędzy wrześniem 2008 r. a wrześniem 2009 r. liczba etatów zwiększyła się o ok. 15% – zarówno w obszarze sprzedaży w rosnącej sieci placówek, jak też w działach wpomagających sprzedaż, takich jak obsługa kredytów, operacje płatnicze czy obsługa kart. Mimo to w III kwartale dynamika kosztów była znacznie niższa od dynamiki przychodów. Obniżenie relacji kosztów do przychodów (C/I ratio) z 64,5% do 59,8% potwierdza efekty wdrożonej w banku polityki oszczędnego gospodarowania w zakresie kosztów własnych oraz dążenia do zwiększenia efektywności inwestycji.

Znaczący wzrost zysku

  1. Wynik finansowy brutto wyniósł w III kwartale 2009 r. 61 mln zł, w porównaniu do 45 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 35 %).
  2. W III kwartale 2009 r. wynik finansowy netto zamknął się kwotą 47,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 35,3 mln zł (wzrost o 34,6 %)
  3. Kluczowe znaczenie dla wzrostu wyniku finansowego miało podwyższenie marż kredytowych, a także wyższe przychody prowizyjne z akcji kredytowej i obsługi kart płatniczych. Mniejsze okazały się również koszty odsetkowe, co jest wynikiem spadku stóp procentowych i normalizacji na rynku depozytów.

Wzrost wartości akcji kredytowej i depozytowej

  1. Wartość aktywów banku ogółem na koniec III kwartału 2009 r. wyniosła ponad 17,8 mld zł i była o 30,4%, tj. o kwotę 4,2 mld zł wyższa w porównaniu z końcem III kwartału 2008 roku (13,7 mld zł). Zwiększenie skali działalności Banku jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia się portfela należności od klientów.
  2. Wartość kredytów udzielonych na koniec września 2009 r. wzrosła do 15,5 mld złi była wyższa o 33,9 % w porównaniu z III kwartałem 2008 r. (kiedy wyniosła 11,5 mld zł).
  3. Wartość zobowiązań wobec klientów osiągnęła poziom 8,6 mld zł, wzrastając o 6,9% względem poziomu sprzed roku (8 mld zł). Wzrost ten jest przede wszystkim rezultatem przyrostu wolumenu depozytów osób fizycznych o 545 mln zł.
  4. Kapitał własny Banku był na koniec września b. r. wyższy o 13,3% w porównaniu do września 2008 r.

– Wyniki po III kwartale są zadowalające. Wbrew niekorzystnym tendencjom na rynku zwiększyliśmy zatrudnienie i inwestowaliśmy w nowe placówki, co już zauważalnie przekłada się na wyniki sprzedaży i wzrost rentowności w segmencie detalicznym. Jednocześnie stabilna sytuacja finansowa może być podstawą dalszego rozwoju akcji kredytowej. Nordea, uwzględniając wielkość sumy bilansowej, odnotowuje po raz kolejny lepsze rezultaty niż największe banki komercyjne. Utrzymujemy również dobrą jakość portfela kredytowego.  – ocenia Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu