Liberty Mutual zyskuje III kwartale

Grupa Liberty Mutual, jedna z największych amerykańskich instytucji ubezpieczeniowych działająca na rynku polskim pod marką Liberty Direct ogłosiła wyniki za III kwartał br. Grupa zebrała składkę przypisaną netto na poziomie 7,207 mld dolarów, czyli o 661 mln dolarów (wzrost o 10,1%) więcej niż w analogicznym kwartale 2008 roku. Przychody Grupy w tym samym okresie wyniosły 7,916 mld dolarów, co oznacza wzrost w wysokości 1,045 mld dolarów (wzrost o 15,2%) w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Zysk netto wyniósł 265 mln dolarów, co oznacza wzrost w wysokości 259 mln dolarów w porównaniu analogicznym okresem ubiegłego roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników w trzecim kwartale” – powiedział Edmund F. Kelly, prezes zarządu i CEO Liberty Mutual. „Zarówno nasza firma jak i cała branża skorzystała w ostatnim kwartale na lepszej wartości aktywów oraz sprzyjających warunkach atmosferycznych. W dalszym ciągu utrzymujemy zdyscyplinowanie w zakresie underwritingu, rezerw oraz ogólnym zarządzaniu ryzykiem, w celu zapewnienia silnego bilansu” – dodaje.

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie www.libertymutual.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu