Przejdź do treści

Infovide-Matrix zrealizowała projekt doradczy w PGNiG

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT (Consulting & Solutions Implementation) przeprowadziła analizę stanu zarządzania projektami w Departamencie Informatyki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W wyniku współpracy zdefiniowano mechanizmy służące rozwojowi obszaru zarządzania projektami.

PGNiG S.A. jest liderem na rynku gazu w Polsce. Działalność spółki obejmuje m.in. poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Przychody firmy oraz jej zysk stawiają spółkę w czołówce największych i najbardziej dochodowych podmiotów w Polsce. PGNiG jest również jednym z największych w kraju pracodawców.

„Sprawne funkcjonowanie tak dużego koncernu wymaga efektywnego zarządzania w każdym obszarze działalności. Głównym powodem współpracy było coraz większe ukierunkowanie organizacji na prace projektowe, a także zwiększająca się ilość projektów oraz konieczność standaryzacji zachodzących procesów w dziale IT. Nie bez znaczenia była też zmiana organizacyjna w obszarze zarządzania projektami.” – stwierdził Piotr Pachocki, Kierownik Projektu z Infovide-Matrix.

Analiza w Departamencie Informatyki PGNiG S.A. została przeprowadzona na podstawie spotkań analitycznych oraz przeglądu dokumentacji projektowej. Ponadto Infovide-Matrix zorganizowało warsztaty, na podstawie których zbudowano z klientem wspólną bazę pojęciową dotyczącą zarządzania projektami. W wyniku przeprowadzonych analiz stworzono rekomendacje oraz wypracowano metodyki zarządzania projektami wraz z szablonami dokumentów projektowych.

„Specyfika funkcjonowania naszej firmy wymagała od konsultantów Infovide-Matrix sprostania szczególnym warunkom współpracy. Nie mogliśmy sobie bowiem pozwolić na skorzystanie z gotowych metodyk – potrzebowaliśmy indywidualnego podejścia, które pozwoliłoby na standaryzację naszych projektów. Firma Infovide-Matrix wywiązała się z tego zadania wzorowo i to w czasie poniżej zakładanych 3 miesięcy.” – stwierdził Robert Łabędź, Kierownik Działu Zarządzania Projektami w PGNiG.

Współpraca z PGNiG pogłębia doświadczenie spółki Infovide-Matrix w sektorze przemysłu i energetyki. Wcześniej podobne prace firma wykonywała m.in. w PKN Orlen, ENEA oraz RWE.