EM LAB zawiesza skup akcji własnych w związku z wejściem w okres zamknięty

Spółka EM Lab, uznana za jedną z dziesięciu najbardziej innowacyjnych firm na rynku NewConnect, zawiesza skup akcji własnych do momentu opublikowania wyników za III kwartał br., w związku z wejściem w tzw. okres zamknięty.Decyzja ma charakter techniczny i związana jest z regulacjami i ich wykładnią obowiązującą spółki publiczne.

Spółka specjalizująca się w nowoczesnej komunikacji marketingowej przeznaczyła na pierwszy etap skupu 0,5 mln. zł. Skupione akcje w świetle uchwały ostatniego WZA mają posłużyć spółce w celu sfinansowania transakcji przejęcia innego podmiotu. Do momentu zawieszenia skupu EM Lab skupił ponad 60 tys. akcji. W ostatnim raporcie Spółka podała, że średnia cena zakupu wyniosła 1,22 zł. We wtorek 3 listopada kurs otwarcia wynosił 1,20 zł.

Czerwcowe WZA spółki udzieliło zgody na zakup akcji własnych przez EM LAB. Zarząd otrzymał zgodę na skup maksymalnie 20 proc. kapitału zakładowego spółki i może przeznaczyć na ten cel nawet 2,2 mln zł, gdyż maksymalna cena po jakiej Spółka może skupować własne akcji została ustalona na poziomie 3,60 zł za jeden walor.

Zarząd EM Lab, realizując zalecenia WZA, przyjął regulamin skupu akcji własnych, przeznaczając na ten cel 0,5 mln zł.

– „Celem skupu akcji własnych, obok sfinansowania transakcji jest również wysłanie czytelnego sygnału do inwestorów, że Zarząd Spółki uważa że akcje są dość nisko obecnie wyceniane” – mówi Julian Kozankiewicz, prezes EM Lab. – „Stąd decyzja o zawieszeniu skupu akjcji, w związku z wejściem osób zarządzających w okres zamknięty” – dodaje Kozankiewicz.

Skup akcji własnych pod specjalnym nadzorem

Skup akcji własnych realizowany będzie zgodnie z ograniczeniami, jakie dotyczą rynku kapitałowego. Oznacza to, że agent skupujące akcje w imieniu EM Lab, nie będzie mógł nabyć więcej niż 25 proc. średniego dziennego obrotu z ostatniego miesiąca. Zlecenia składane podczas programu skupu akcji nie mogą również przekraczać ceny z ostatniej niezależnej transakcji zawartych na rynku oraz nie mogą byś wyższe od najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na rynku. Skup akcji nie może być również realizowany podczas okresów zamkniętych, jakie obowiązują zarząd Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu