ACCA w ofertach pracy – mniej propozycji, ale wymagania te same

Mimo odczuwalnych zmian na rynku pracy, pracodawcy nie zmienili swoich wymagań względem specjalistów chcących pracować w finansach. Nadal oczekują, by osoby aplikujące na wyższe stanowiska w tej branży posiadały rozpoznawalne na rynku kwalifikacje międzynarodowe, w tym tytuł ACCA. Wyniki analizy przeprowadzonej przez firmę szkoleniową Ernst & Young Academy of Business wskazują, że w 35% analizowanych ofertach, zawierających wzmiankę o ACCA, posiadanie tej kwalifikacji było wymagane przez pracodawców.

Jak wynika z półrocznej analizy ofert pracy, na 4 popularnych portalach rekrutacyjnych w Polsce, spowolnienie gospodarcze wpłynęło na ograniczenie rekrutacji wśród specjalistów z dyplomem ACCA.

W porównaniu do poprzedniej edycji analizy „ACCA w ofertach pracy”, liczba ofert dla tych osób spadła o prawie 20% i wyniosła 223. Mimo to, ponad 1/3 z nich zawierała wymóg posiadania tego tytułu. Natomiast prawie 65% pracodawców wymieniało ACCA jako dodatkowy atut w procesie rekrutacji. Co ciekawe tylko w dwóch ofertach znalazła się informacja, że pracodawca może pokryć koszty związane ze zdobyciem tej kwalifikacji.

W II edycji badania najwięcej propozycji pracy pochodziło z Warszawy – oferty pracodawców ze stolicy stanowiły niemal 45% wszystkich ogłoszeń. Na kolejnym miejscu znalazły się oferty dotyczące pracy w poszczególnych województwach (bez wskazania nazwy konkretnego miasta) – niemal 23%. Największy spadek, w porównaniu do I edycji badania, dotyczył ofert pracy w Krakowie. W aktualnym zestawieniu znalazło się ich bowiem tylko 6, podczas gdy w poprzednio analizowanym okresie było ich 57. Po raz pierwszy pojawiły się natomiast ogłoszenia pochodzące od pracodawców z Lublina, Rzeszowa i Szczecina, zabrakło natomiast ofert z Kielc, Częstochowy i Opola.

Kwalifikacja ACCA jako wymóg była najczęściej wymieniana w ofertach warszawskich pracodawców (67% z nich zawierało taką informację), takiego wymogu nie było natomiast w żadnej z ofert z Łodzi, Rzeszowa i Lublina. Pracodawcy z tych regionów wskazywali na tytuł ACCA jedynie jako dodatkowy atut w procesie rekrutacji.

Ponad 1/3 opublikowanych w analizowanym okresie ofert pracy, zawierających wzmiankę o kwalifikacji ACCA, dotyczyła pracy w branży Finanse/Bankowość/Doradztwo/ Ubezpieczenia. Na kolejnej pozycji, z niespełna 30% udziałem w ogólnej liczbie ogłoszeń, znalazły się oferty z branży Przemysł/Produkcja. W zestawieniu pojawiły się też nowe, niewystępujące w poprzedniej edycji analizy branże, jak: Handel/Usługi, Edukacja, Administracja Publiczna, Medycyna/Farmacja oraz FMCG. Propozycje z tych branż stanowiły w sumie niemal ¼ wszystkich ogłoszeń.

Analizowane oferty najczęściej kierowane były do dyrektorów finansowych, audytorów, analityków, kontrolerów oraz głównych księgowych.

– Spadek liczby ofert pracy dla osób posiadających kwalifikację ACCA wynika przede wszystkim z gorszej w ostatnim czasie sytuacji na całym rynku pracy. My obserwujemy, że programy przygotowujące do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji, w tym ACCA, nadal cieszą się dużą popularnością. Co ciekawe coraz więcej osób decyduje się na samodzielne ich finansowanie, co oznacza, że dostrzegają potrzebę ich zdobycia i sprostania wymogom pracodawców – komentuje Magdalena Oleksiuk, menedżer ds. rozwoju w Ernst & Young Academy of Business.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu