‘…lub czasopisma’ – czyli walka Air Italy Polska o jednoznaczność w prawie lotniczym

Krajowy rynek czarterowy bazuje na niejasnym ustawodawstwie, które skazuje jego rozwój na dowolność interpretacji nieprecyzyjnych przepisów. Obecne rozumienie regulacji i ich egzekucja jest krzywdząca dla krajowych linii czarterowych. Dlatego już czas na jasne prawo lotnicze wytyczające kierunek rozwoju polskiemu lotnictwu.

Według obowiązującego prawa lotniczego nie da się przewidzieć, czy w najbliższej przyszłości polskie niebo zostanie zdominowane przez zagranicznych operatorów, doprowadzając do upadku krajowych, czy też podobnie jak w Niemczech, Włoszech i Belgii będzie działać w oparciu o zasadę „non objection”. W obecnym kształcie krajowe regulacje pozwalają ULC jednocześnie na zamknięcie rynku dla obcych przewoźników, jak i na jego nieograniczone otwarcie. W dłuższej perspektywie polski rynek czarterowy jest zupełnie nieprzewidywalny dla działających w kraju linii. Polski przewoźnik czarterowy Air Italy Polska postuluje, aby trwające obecnie prace nad modernizacją prawa lotniczego doprowadziły do wypracowania jednoznacznych zapisów prawnych, zgodnych ze strategią rozwoju dla Polski, eliminując wszechobecnie dziś stosowaną, nieprzewidywalną i niesprawiedliwą zasadę uznaniowości.

Postanowiliśmy złożyć swój własny projekt zmian do ustawy prawo lotnicze, gdyż Polski nie stać na nieprecyzyjne prawo, którego luźna interpretacja może się przyczynić do upadku krajowych firm lotniczych. Podczas gdy inne kraje UE stosując zasadę „non objection” chronią rodzimy rynek, polski jest jedynie eksploatowany przez obcych przewoźników ze szkodą dla krajowego lotnictwa. Zagraniczne linie nie płacą u nas podatków, nie zatrudniają personelu, nie utrzymują biur i już na pewno nie przyczyniają się do rozwoju rodzimego rynku – mówi Mariusz Szpikowski, Prezes Zarządu Air Italy Polska.

Precyzyjne prawodawstwo pozwoli przyszłym podmiotom na skuteczną ocenę ryzyka prowadzenia działalności, a linią już funkcjonującym na decyzje o dalszej zasadności prowadzenia biznesu na terytorium Polski. W celu rozwiązania nie jasnej sytuacji prawnej Air Italy Polska w proponowanych do ustawy zmianach sugeruje skorzystanie z szeroko stosowanej na zachodzie zasady „non objection”, zakładającej sprawdzenie możliwości prowadzenia połączeń lotniczych przez krajowych przewoźników zanim udzieli się zgody na wykonywanie tych samych połączeń przewoźnikom obcym.

Air Italy Polska jako członek grupy Air Italy zgodnie z obecną polityką ULC opartą na swobodnej interpretacji prawa, mogłaby ograniczyć się tylko i wyłącznie do eksploatacji rynku polskiego zamiast inwestować w ten rynek, co niejednokrotnie prowadzi do podnoszenia kosztów poprzez utrzymywanie podwójnej struktury w ramach grupy. Kierując się jednakże sprawdzonymi wzorcami stosowanymi w innych państwach UE mających rozwinięte rynki czarterowe (utworzenie Lufthansa Italy) oraz wychodząc z założenia, iż państwo polskie będzie dążyło do zwiększania dochodów budżetowych poprzez czerpanie korzyści z własnego potencjału (jakim niewątpliwie jest rynek przewozów czarterowych) niż sięgało po podwyżki podatków bądź też likwidację innych ulg dla przedsiębiorców, Air Italy Polska skłania się ku tworzeniu regulacji mających na celu ochronę rodzimego rynku, w szeroko pojętym interesie publicznym, z zachowaniem obowiązujących regulacji prawa europejskiego. Naszym zdaniem dotychczasowa polityka doprowadziła jedynie do tego, iż do chwili obecnej nie rozwinęła się żadna polska linia lotnicza, a wręcz przeciwnie odnotowywano jedynie ich upadki (np. Centralwings, Fisher Air, Air Polonia) oraz może w niedługim czasie doprowadzić do upadku narodowego przewoźnika ze wszelkimi konsekwencjami społeczno-politycznymi.

Polski rynek czarterowy według szacunków z 2008 r. wart był ponad 2,5 miliarda złotych i należy do jednego z najszybciej rozwijających w Europie. Tylko w pierwszym półroczu br. wzrósł o prawie 5,7%, podczas gdy ruch regularny zmniejszył się o 14,1%. Potencjalne wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich to co najmniej 300 milionów PLN rocznie Według raportu Instytutu Turystyki z października 2009 r. w latach 2006-2008 około 75% rynku czarterowego było obsługiwane przez zagranicznych przewoźników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu