WDM przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru dla Chemoservis-Dwory S.A.

Chemoservis-Dwory S.A. – wiodący dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych – wybrał dom maklerski, który pełnił będzie funkcję Oferującego podczas emisji akcji z prawem poboru oświęcimskiej spółki. Na mocy podpisanej 27 października umowy, rolę tę spełniać będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A. W ramach emisji akcji z prawem poboru Chemoservis-Dwory S.A. wyemituje do 22.640.000 akcji serii C.

– „Rok temu, gdy wchodziliśmy na giełdę, warunki zewnętrzne były na tyle niekorzystne, że odłożyliśmy emisję akcji w czasie, jedynie wprowadzając na giełdę istniejące papiery. Cały czas mamy jednak do zrealizowania ambitną strategię rozwoju, obejmującą zarówno działania wewnętrzne i rozwój portfolio usług, jak i wzrost przez akwizycje. Pierwsze kroki w tym zakresie zresztą już poczyniliśmy przejmując Zakład Energetyczny ZEN od Arcellor Mittal Polska. Kolejne kroki w tym zakresie będziemy chcieli sfinansować między innymi dzięki środkom, które mamy nadzieję pozyskać w ramach emisji akcji z prawem poboru.” – mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

– „Pracowaliśmy razem nad wprowadzeniem Spółki na rynek regulowany, więc tym bardziej cieszy nas podpisanie kolejnej umowy, tym razem na realizację emisji akcji z prawem poboru. Wpisuje się to w naszą strategię długofalowej współpracy z klientami. Jeśli chodzi o samą emisję Chemoservis-Dwory S.A., to z racji wcześniejszej współpraca nasza znajomość specyfiki jej działalności jest bardzo dobra. Spodziewamy się zatem, że realizacja całego procesu przeprowadzenia emisji akcji z prawem poboru powinna przebiegać bardzo sprawnie, a zakończenie całego procesu powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2010 roku.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Strategia rozwoju Chemoservis-Dwory S.A. przyjmuje za cel budowę dużej grupy dostarczającej usługi serwisowe i utrzymania ruchu. W ocenie spółki taki podmiot powinien osiągać przychody killkukrotnie wyższe niż sama spółka dotychczas. Jednocześnie powinny też rosnąć marże i rentowność netto prowadzonej działalności. Według zarządu oświęcimskiej spółki, tylko analizując Chemoservis widoczne są możliwości wzrostu rentowności netto o przynajmniej kilka punktów procentowych w ciągu kilkunastu miesięcy, m.in. dzięki zmniejszaniu kosztów ogólnego zarządu oraz pozyskiwaniu klientów zewnętrznych wobec dotychczasowego portfolio klientów spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu