Remont domu z premią

Czy przy stale rosnących cenach energii można mniej płacić za ogrzewanie? Dzięki termomodernizacji jest to możliwe. W sfinansowaniu przedsięwzięcia pomaga premia termomodernizacyjna, która pokrywa nawet do 20% wartości kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.Przypomnijmy, że termomodernizacja to szereg działań, których celem jest zmniejszenie energii wykorzystywanej w budynkach.

tab0311Do przedsięwzięć tego typu zalicza się przede wszystkim: obłożenie ścian zewnętrznych i dachu warstwą izolacji termicznej, wymianę okien, wymianę lub modernizację systemu grzewczego. Pieniądze wydane na termomodernizację zwracają się w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie. Efektywność takiej termolokaty zależy od stanu wyjściowego budynku, zakresu podjętych działań, jak też zastosowanych rozwiązań technicznych. Wsparcie na ocieplenie domów i mieszkańKoszt termomodernizacji nie jest mały, ale remonty tego typu są w Polsce finansowo wspierane przez państwo. Obecnie zasady tej pomocy określa nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z dniem 19 marca 2009 r. Premia termomodernizacyjna udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). O jej przyznanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, m.in: właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Warunkiem otrzymania premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji termomodernizacyjnej.Obecnie premia pokrywa do 20% kwoty kredytu przyznanego inwestorowi na działania termomodernizacyjne. Jest ona także zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkową zachętą dla inwestorów do podjęcia działań termomodernizacyjnych jest również celowy brak w nowej ustawie wymogów dotyczących długości okresu kredytowania przedsięwzięcia, jak i wysokości minimalnego udziału własnego.

Termomodernizacja w praktyce

Inwestycje w ciepłe domy i mieszkania stają się w Polsce coraz bardziej popularne. W 2008 roku BGK udzielił 3213 premii termomodernizacyjnych o średniej wartości 60 tys. złotych. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie remontu 93% budynków wielorodzinnych, 6% budynków użyteczności publicznej i tylko 1% budynków jednorodzinnych. Nikłą popularność termomodernizacji wśród inwestorów indywidualnych tak oto komentuje Jakub Dygas, Kierownik Działu Doradztwa i Komunikacji ROCKWOOL Polska – O ile w przypadku bloków ich termomodernizacją zajmują się spółdzielnie czy też wspólnoty mieszkaniowe – czyli profesjonaliści, którzy na co dzień mają styczność z najnowszymi przepisami  w zakresie realizacji tego typu przedsięwzięć, o tyle w przypadku domów ich właściciele muszą sami zatroszczyć się o ocieplenie. Tymczasem inwestorzy indywidualni często nadal nie wiedzą, jakie korzyści mogłaby im przynieść  termomodernizacja lub nie mają świadomości, że mogą na to przedsięwzięcie uzyskać konkretną pomoc, przykładowo właśnie premię termomodernizacyjną. Informacja została przygotowana na podstawie raportu z serii „Szóste Paliwo” pt.:  „Termolokata – inwestycja w ciepły dom”, opracowanego przez Primum Polska (dawniej Ecofys Poland) na zlecenie ROCKWOOL Polska. Szczegółowe informacje na temat stanu termoizolacyjności budynków w Polsce i UE dostępne są również  na stronie www.termolokata.pl. W kolejnej informacji, inspirowanej raportem „Termolokata – inwestycja w ciepły dom”, przedstawimy termomodernizację  „od kuchni”, na przykładzie wybranego domu jednorodzinnego, tzw. kostki wybudowanej w latach 70-tych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu