Rekordowe przychody Interactive Intelligence w trzecim kwartale 2009 r.

Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ), międzynarodowy dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu komunikacji IP dla biznesu, ogłosił dzisiaj wyniki trzeciego kwartału i dziewięciu miesięcy, zakończonych 30 września 2009 r. Spółka uzyskała w trzecim kwartale 2009 r. rekordowe przychody w wysokości 33,2 mln dolarów, czyli o 10,4 % wyższe niż 30,1 mln dolarów w trzecim kwartale 2008 r.

Wyniki trzeciego kwartału 2009 r. przedstawiają się następująco:

 1. Zysk operacyjny liczony zgodnie z metodologią GAAP wyniósł 4,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 1,6 mln dolarów w stosunku do tego samego kwartału w 2008 r.;
 2. Zysk operacyjny liczony bez zachowania metodologii GAAP** zwiększył się do 5,3 mln dolarów z poziomu 2,0 mln dolarów w trzecim kwartale zeszłego roku;
 3. Marża brutto wyniosła 71,4 % w porównaniu do 67,5 % w trzecim kwartale 2008 r.;
 4. Zysk netto liczony zgodnie z zasadami GAAP w kwocie 2,8 mln dolarów był wyższy od 924 tys. dolarów w trzecim kwartale 2008 r.;
 5. Zysk netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP w kwocie 5,7 mln był wyższy od odpowiednio 2,0 mln dolarów w trzecim kwartale 2008 r.;
 6. Saldo gotówki i inwestycji na koniec kwartału wyniosło 60,0 mln dolarów, co oznacza wzrost z poziomu 54 mln dolarów od 30 czerwca 2009 r.

„Świetne wyniki osiągnięte w trzecim kwartale tego roku były efektem wzrostu przychodów z produktów i usług w porównaniu do zeszłego roku, a także wzmocnionej kontroli wydatków” – powiedział dr Donald E. Brown, założyciel i prezes Interactive Intelligence. – „W tym okresie zwiększyliśmy konkurencyjność w środkowym i górnym segmencie rynku, pozyskując dwa zamówienia o wartości przekraczającej 1 mln dolarów oraz osiem zamówień powyżej 250 tys. dolarów.”

„Zaobserwowaliśmy również wyraźny wzrost zainteresowania dla rozwiązań telekomunikacyjnych oferowanych w modelu usługowym (SaaS). Kontrakty, jakie podpisaliśmy w tym zakresie nie zwiększyły wprawdzie przychodów trzeciego kwartału, ale przyniosą zyski w kolejnych okresach rozliczeniowych” – dodał dr Donald E. Brown.

Wyniki operacyjne trzeciego kwartału 2009 r. uwzględniają również:

 1. Spadek zysku z odsetek do 50 tys. dolarów w porównaniu do 329 tys. dolarów w trzecim kwartale 2008 r. w związku z pogorszeniem wyników uzyskanych z inwestycji;
 2. Pozostałe przychody, związane przede wszystkim z zyskami z tytułu kursów walutowych, w kwocie 480 tys. dolarów, w porównaniu do straty 277 tys. dolarów w trzecim kwartale 2008 r.;
 3. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w kwocie 3,7 mln dolarów, w porównaniu do 4,6 mln dolarów w trzecim kwartale 2008 r.;

Najważniejsze wydarzenia trzeciego kwartału 2009 r.:

 1. Interactive Intelligence wśród 100 najszybciej rosnących małych spółek w Stanach Zjednoczonych rankingu magazynu Fortune Small Business;
 2. Interactive Intelligence wśród 500 czołowych dostawców oprogramowania i usług na świecie rankingu Software Magazine;
 3. Nagroda Unified Communications Innovation Award przyznana przez TMC Labs w uznaniu nowego produktu do automatyzacji procesów na bazie rozwiązań komunikacyjnych Interaction Process Automation (IPA);
 4. Nagroda Innovation Award przyznana przez Frost & Sullivan również dla rozwiązania IPA;
 5. Richard G. Halperin, były prezes JBA International, mianowany członkiem zarządu Interactive Intelligence
 6. Nowy produkt – system Interaction Conference 3.0, oferujący dodatkowe funkcje do audiokonferencji;

**Zysk netto niezgodny z zasadami GAAP wyłącza w przypadku trzeciego kwartału 2009 r. koszty związane z wynagrodzeniem w akcjach w kwocie 975 tys. dolarów (0,05 dolara na akcję) oraz bezgotówkowe koszty podatkowe w kwocie około 1,9 mln dolarów (0,10 dolara na akcję), a w przypadku trzeciego kwartału 2008 r., koszty wynagrodzenia w akcjach w wysokości 439 tys. dolarów (0,02 dolara na akcję) i bezgotówkowe koszty podatkowe w kwocie 635 tys. dolarów (0,03 dolara na akcję).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu