Nie dajmy się zimie” – czyli jak dotrzeć do klientów szukających informacji o sposobach na dobrą kondycję zdrowotną w czasie jesienno-zimowych zawieruch

W bazie przygotowanej przez Acxiom Polska pod wysyłkę materiałów edukacyjnych, o tym jak utrzymać dobrą kondycję zdrowotną w czasie jesienno-zimowych zawieruch znalazło się  789 317 rekordów do komunikacji marketingowej.  Rekordów z jakimkolwiek telefonem jest 420 881, z telefonem komórkowym mamy 146 629, natomiast z telefonem stacjonarnym – 334 047 konsumentów.
Cechą charakterystyczną opracowanej bazy jest nadreprezentacja osób po 50 roku życia (49,8%) i jednocześnie mniejsza obecność młodszych konsumentów – do 30 lat (6,9%).

Nieco słabiej są reprezentowane osoby z wykształceniem wyższym (17,6%). W zamian za to jest sporo osób z wykształceniem średnim (46,1%).

Wśród opisywanych rekordów jest dużo emerytów/ rencistów (21,9%), a także osób niepracujących (17,7%). Może być to atutem tej bazy, gdyż wydaje się, że emeryci i bezrobotni są szczególnie wrażliwi na punkcie swojego zdrowia, ponieważ ci pierwsi mogą obawiać się powikłań, a ci drudzy chcą utrzymać dobrą kondycję, w obawie przed wydatkami na leczenie.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania to słabiej reprezentowani są mieszkańcy wsi (16,2%), czyli obszarów z małym zagęszczeniem aptek i ośrodków zdrowia. Prawie dwóch na pięciu konsumentów (37,1%) pochodzi z mniejszych miast do 50 tys. mieszkańców. Natomiast kolejne 35% – z miast 100 tysięcznych i większych.

W wybranej bazie znalazło się również dwa razy więcej osób (9,6%) z gospodarstw jednoosobowych niż średnio w bazie Acxiom oraz istotnie więcej konsumentów z gospodarstw dwuosobowych (21,6%). Natomiast słabiej reprezentowane są gospodarstwa trzy-czteroosobowe, których jest 46,1%.

Analizując sytuację mieszkaniową badanych konsumentów, to ponad połowa z nich (55,9%) jest właścicielami domu/mieszkania. Zdecydowanie lepiej reprezentowane są osoby mieszkające w mieszkaniach komunalnych (23,4%), a słabiej reprezentowane są osoby mieszkające u rodziny.

Jeśli chodzi o dochód gospodarstwa domowego wyselekcjonowanych osób to wszystkie grupy dochodowe są tak samo liczne jak w całej bazie Acxiom, prócz osób o najwyższych dochodach (4000+ PLN), których jest zdecydowanie mniej (3,5%).

Poza tym biorąc pod uwagę posiadane instrumenty finansowe, to zdarza się, że omawiani konsumenci posiadają lokaty (9,2%), natomiast słabiej reprezentowani są posiadacze jakichkolwiek kredytów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu