KIG i KRRP: nie zakazujmy radcom bycia mediatorami

Tagi:

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Krajowa Rada Radców Prawnych negatywnie oceniają propozycję zakazu możliwości wykonywania zawodu mediatora, którym mieliby być objęci m.in. radcowie prawni. Propozycja znalazła się w projekcie Ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe, opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

KIG oraz KRRP stoją uważają, że zakaz będzie szkodliwy dla rozwoju potrzebnej i ważnej formy rozstrzygania sporów, jaką jest mediacja. Rozwiązanie to nie znajduje merytorycznego uzasadnienia zarówno w praktyce, jak i w teorii mediacji. Co ważne, tego typu rozwiązania są niespotykane w krajach rozwiniętych, gdzie osoba wykonująca zawód prawniczy może być również mediatorem.

„Proces mediacji jest niezwykle ważnym elementem polubownego rozstrzygania sporów. Jak wskazują doświadczenia zachodnioeuropejskie oraz północnoamerykańskie mediacja jest jedną z najbardziej efektywnych dróg prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktogennych zarówno w gospodarce, jak i życiu społecznym. W polskiej rzeczywistości znajduje się ona we wstępnej fazie rozwoju. W związku z tym każde rozwiązanie, które zmierza do ograniczenia wolnego rynku usług mediacyjnych musi budzić sprzeciw organizacji, które na co dzień w praktyczny sposób zajmują się tą problematyką” – uważa KIG i KRRP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu