Firma analityczna Gartner pozycjonuje SAS w kwadrancie liderów w kategorii rozwiązań do zarządzania ryzykiem operacyjnym

SAS institute – wiodący dostawca rozwiązań Business Intelligence i Business Analytics – został sklasyfikowany w kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services opublikowanego przez Gartner Inc.

Miejsce w kwadrancie Liderów jest przyznawane dostawcom, których rozwiązania w pełni zaspokajają szerokie spektrum zagadnień związanych z procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji, zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Ich oferta biznesowa jest przyjmowana z uznaniem przez klientów, a potencjał operacyjny organizacji umożliwia jej realizację w skali globalnej. Liderzy posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych narzędzi oraz potrafią dostarczać rozwiązania wspierające szeroko rozumianą strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym w skali całego przedsiębiorstwa. Traktują oni proces zarządzania ryzykiem operacyjnym bardzo szeroko i kompleksowo, wbudowując jego elementy w całościową strategię w zarządzania w organizacji.

Wysoka pozycja SAS Institute w raporcie Gartnera została oparta na ocenie zdolności firmy do realizacji celów oraz kompletności wizji. Ocena jest dokonywana na podstawie kryteriów, które pozycjonują dostawców w zależności od ich potencjału i silnych stron. Kryterium zdolności firmy do realizacji celów obejmuje takie aspekty, jak jakość i efektywność procesów, systemów i procedur, które przekładają się pozytywnie na wzrost przychodów i konkurencyjność firmy na rynku. W ramach kryterium kompletność wizji oceniany jest poziom rozumienia rynku przez firmę, umiejętność reagowania na potrzeby i oczekiwania klientów, jej potencjał operacyjny, innowacyjność, jak również stopień dopasowania oferty dostawcy do standardów Gartner.

SAS® OpRisk Management to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające usprawnienie i zautomatyzowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z najlepszymi praktykami. SAS® OpRisk Management wspiera organizację na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym: identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli oraz raportowania. Wynikiem końcowym wykorzystania narzędzia SAS OpRisk Management w procesie zarządczym jest możliwość optymalizacji wielkości wymaganych rezerw kapitałowych oraz możliwość oceny ekspozycji na ryzyko operacyjne w całej organizacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu