Juniper Networks zabezpiecza usługi cloud computing oraz megacentra danych na masową skalę

przez | 31/10/2009

Inicjatywa „Cloud-Ready Data Center” oferuje pragmatyczne rozwiązania do upraszczania, udostępniania i zabezpieczania infrastruktury. Firma Juniper Networks® (NYSE: JNPR) zapowiedziała dziś kilka nowych rozwiązań dla centrów danych i produktów zabezpieczających, które pozwalają przedsiębiorstwom i dostawcom usług uprościć infrastrukturę sieciową, a jednocześnie udostępnić i zabezpieczyć sieci, aby świadczyć usługi cloud computing na masową skalę.

Nowa inicjatywa „Cloud-Ready Data Center” rozwija poprzednie rozwiązania firmy Juniper, aby ułatwić klientom udostępnianie i zabezpieczanie sieci w centrach danych. Inicjatywa obejmuje pięć praktycznych modułów z przewodnikami wdrożeniowymi i najlepszymi praktykami, które pomagają klientom budować centra danych gotowe do świadczenia usług cloud computing. Moduły zawierają rozwiązania do zabezpieczania przepływów ruchu między serwerami w centrum danych, między maszynami wirtualnymi w centrum danych oraz między klientami mobilnymi a centrum danych.

Moduły obejmują też rozwiązania do integrowania tożsamości użytkowników i aplikacji z polityką centrum danych oraz rozciągania wirtualnych sieci LAN w obrębie centrów danych i między nimi z wykorzystaniem standardowej usługi wirtualnej prywatnej sieci LAN (virtual private LAN service, VPLS).
Nowe rozwiązania mogły powstać dzięki architekturze Dynamic Services w bramach usługowych z serii Juniper SRX, które teraz skalują się do obsługi 10 milionów jednoczesnych sesji z użytkownikami — to ponad 2,5-krotnie więcej niż w poprzedniej generacji produktów Juniper i 5 razy więcej niż w najlepszym konkurencyjnym produkcie . Zmodernizowana linia Juniper SRX5000 zapewnia również dużą wydajność zabezpieczeń w środowiskach cloud computing, oferując nawet 6-krotnie szybsze usługi zapory sieciowej i 7-krotnie szybsze usługi zapobiegania włamaniom  przy 50-procentowej oszczędności energii oraz 67-procentowej oszczędności miejsca w porównaniu z najlepszym konkurencyjnym produktem o porównywalnej przepustowości .

„Centra danych, sieci i zabezpieczenia odgrywają kluczową rolę w świadczeniu usług cloud computing, które wymagają więcej szybkości i skalowalności niż kiedykolwiek przedtem — powiedział Mark Bauhaus, wiceprezes firmy Juniper i dyrektor generalny działu Service Layer Technologies. — Wiemy, że wokół technologii cloud computing jest mnóstwo szumu, a wielu klientów usiłuje zrozumieć potencjalne korzyści i pułapki. Nasze nowe moduły rozwiązań zaprojektowaliśmy tak, aby klienci mogli krok po kroku wyeliminować przeszkody i zbudować solidny fundament do zarządzania wykładniczym wzrostem ruchu, wirtualizacji zasobów oraz zabezpieczania usług na masową skalę”.

Nowe rozwiązania będą wspierane przez kilka nowych produktów do zabezpieczania usług cloud computing i dostarczania „bezpieczeństwa opartego na chmurze” w oparciu o programową platformę Junos®:
1. Zwirtualizowane usługi bezpieczeństwa: nowe ulepszenia w najbardziej skalowalnym zbiorze usług bezpieczeństwa, dostępnym w bramach z serii Juniper SRX, które zapewniają egzekwowanie polityki z uwzględnieniem aplikacji i tożsamości w usługach cloud computing:

  • AppSecure: nowy pakiet narzędzi, które umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie dostępu do aplikacji działających w centrach danych „cloud-ready”, w tym usługa AppDOS, która zabezpiecza użytkowników chmury przed atakami blokady usług realizowanymi za pośrednictwem botnetów;
  • Skoordynowana kontrola zagrożeń: integruje tożsamość użytkownika i wiedzę o aplikacji z polityką bezpieczeństwa, zapewniając bardziej precyzyjną kontrolę nad przepływami aplikacji w chmurze;
  • Zabezpieczenia serwerów wirtualnych: definiują politykę bezpieczeństwa dotyczącą maszyn wirtualnych i fizycznych dzięki partnerstwu z firmą Altor Networks, której produkty integrują się z serią Juniper SRX Series i rozwiązaniami Juniper Network and Security Manager (NSM) oraz Juniper Security Threat Response Manager (STRM);
  • Wyższa liczba sesji: SRX5800 zapewnia obsługę 10 milionów jednoczesnych sesji – 2,5 razy więcej niż w zeszłym roku
  • Podwojona gęstość: Podwojona gęstość i przepustowość połączeń 10GbE
  • Aktualizacje oprogramowania na żywo: łatwe aktualizacje, które minimalizują przestoje infrastruktury cloud computing i zwiększają niezawodność usług.

2. Infrastruktura desktopów wirtualnych: obsługa infrastruktury VDI firm Citrix i VMware, dostępna w urządzeniach z serii Juniper SA, umożliwia użytkownikom chmury pojedyncze logowanie do desktopów wirtualnych za pośrednictwem SSL VPN.
3.  Routery MX 3D ze skalowaniem 3D: nowe produkty, które zapewniają przepustowość czterokrotnie wyższą niż konkurencyjne rozwiązania , a jednocześnie oferują dynamiczną kontrolę, otwartą platformę aplikacyjną oraz rewolucyjną ekonomikę dostarczania usług cloud computing na masową skalę.
4.   Platforma aplikacji sieciowych Junos Space: nowe oprogramowanie, które umożliwia programistom uproszczenie zarządzania siecią, zautomatyzowanie pomocy technicznej i przyspieszenie wdrażania usług.
5.  Zintegrowany klient sieciowy Junos Pulse: nowy, zunifikowany klient, który zapewni zależny od lokalizacji, tożsamości i urządzenia dostęp do usług cloud computing, ograniczając zagrożenia oraz zwiększając komfort pracy użytkowników komputerów i telefonów komórkowych.

„Kompleksowe zabezpieczenia sieci to podstawowe wymaganie w publicznych i prywatnych usługach cloud computing — powiedział Jon Oltsik, główny analityk w firmie Enterprise Strategy Group. — Aby w pełni wykorzystać moc chmury, duże organizacje potrzebują bogatego, wszechstronnego i elastycznego zbioru usług bezpieczeństwa dostarczanych na masową skalę. Wydajność i bezpieczeństwo to silne strony oferty Juniper, więc firma jest dobrze przygotowana do tego, aby pomóc w przyspieszeniu transformacji i uwolnieniu pełnego potencjału usług cloud computing”.

Zaprezentowane dziś produkty i rozwiązania pomogą klientom zbudować centra danych gotowe do świadczenia usług cloud computing. Dzięki temu klienci będą mogli wykorzystać zapowiedziany uprzednio projekt Stratus w celu uproszczenia architektury centrum danych. W ramach projektu Stratus Juniper opracowuje wspólną strukturę centrum danych, która zapewnia „kwantowy przeskok” skali, wydajności i prostoty sieci w centrach danych oraz możliwość obsługi w pełni konwergentnych, wirtualnych środowisk. Stratus przygotuje grunt pod duże, skonsolidowane centra danych, które wykorzystują „jeden przełącznik logiczny”, aby dynamicznie przydzielać dowolne zasoby sieciowe, w tym usługi routingu i bezpieczeństwa, pamięć masową, serwery i inne urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.