Przejdź do treści

Wzrost efektywności pracy największym wyzwaniem menedżerów

Zdobywanie nowych zleceń, zwiększenie efektywności pracy oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie sprzed załamania się gospodarki, to tematy z którymi muszą zmierzyć się menedżerowie w czasach kryzysu. Pytanie czy są na to przygotowani. W badaniu przeprowadzonym dla Talent Club niewiele ponad połowa badanych (53%) uważa, że jest wystarczająco przygotowana do swojej pracy i zakresu obowiązków. Natomiast 16% menedżerów stwierdziło, że nie są należycie przygotowani do pełnienia swojej funkcji w okresie spowolnienia gospodarki.

Na dobre przygotowanie do pracy w czasach kryzysu według menedżerów wpływa przede wszystkim wcześniej zdobyte doświadczenie (29% odpowiedzi respondentów). Na drugim miejscu znalazły się takie cechy jak intuicja i zaradność, które wskazało 19% badanych. Analiza pokazała bardzo niską ocenę wykształcenia formalnego, jako źródła wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania w czasach kryzysu (tylko 5% badanych).

„Największe wyzwania jakie stawia przed menedżerami kryzys to zwiększenie efektywności pracy przy takich samych nakładach zarówno finansowych, czasowych, jak i personalnych (37% odpowiedzi). Dla kolejnej grupy menedżerów największym wyzwaniem niespokojnych czasów i niepewnego rynku jest zdobycie przede wszystkim nowych zleceń (28%).18% badanych otrzymało niełatwe zadanie znalezienia oszczędności wewnątrz samego przedsiębiorstwa. Natomiast co dziesiąty respondent (11%) swoim wyzwaniem określa utrzymanie zatrudnienia na poziomie sprzed załamania się gospodarki” – powiedziała Anna Wilk z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert programu Talent Club.

Spowolnienie gospodarcze, załamanie się części rynków oraz niepewny rynek wymagają od menedżerów specyficznych cech niezbędnych do działania w trudnych czasach.

Za najważniejsze cechy menedżera czasów kryzysu badani uznali elastyczność w podejściu do problemu (65) oraz umiejętność zarządzania ludźmi (64). U skutecznego menedżera niezbędne są także kreatywność (51), doświadczenie (51) oraz umiejętność podejmowania ryzyka (45). „Mimo funkcjonowania w trudnych czasach, gdzie tylko najsilniejsi przetrwają, osoba zarządzająca zespołem i firmą nie powinna działać bezpardonowo, manipulować, autorytarnie rozwiązywać problemów, ani bezwzględnie dążyć do celu” – dodał Marek  Smolarz, Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która stworzyła platformę www.talentclub.pl i bezpłatnie udostępniła wyniki badań polskiej kadry menedżerskiej.