Segate Technology przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2010

Seagate Technology (NASDAQ: STX) podał wyniki za kwartał zakończony 2 października 2009 – 46,3 milionów dostarczonych dysków, przychód 2,66 mld dolarów, marża brutto 24,5%, przychód netto – 179 milionów dolarów, rozwodniony zysk netto na akcję – 0,35 dolara.

Wyniki finansowe za zakończony kwartał uwzględniają: 10 milionów dolarów kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na restrukturyzację o wysokości 46 mln dolarów oraz 64 miliony dolarów związane z odpisem aktualizującym wartość innych aktywów długoterminowych. Łączny wpływ tych pozycji to 120 mln dolarów, co oznacza 0,23 dolara na akcję.

W pierwszym kwartale FY2010 Seagate zredukował wartość krótkoterminowych pożyczek oraz długoterminowego długu o około 465 milionów dolarów głównie poprzez spłatę obligacji o zmiennym oprocentowaniu o wartości 300 milionów dolarów oraz zmniejszając zadłużenie w kredycie obrotowym o 150 milionów dolarów. Po zakończeniu pierwszego kwartału fiskalnego Seagate spłacił pozostałą część kredytu obrotowego o wartości 200 milionów dolarów i zmniejszył zadłużenie na otwartym rynku o 20 milionów dolarów, czego rezultatem jest redukcja całkowitego zadłużenia w 2010 o wartość około 685 milionów dolarów.
„Cieszymy się z wyników, jakie udało nam się wygenerować w obliczu wymagających warunków ekonomicznych” – powiedział Steve Luczo, Seagate CEO. „Firma powróciła do wcześniejszego modelu działalności szybciej niż przewidywaliśmy i szacujemy, że uda się nam utrzymać marżę brutto na poziomie 22-26%. Pomimo tego, że zapotrzebowanie na kluczowym dla nas rynku enterprise wciąż nie wróciło jeszcze do dawnego poziomu, osiągneliśmy znaczące zyski ze sprzedaży naszych produktów klientom, integrującym pamięci 2,5- oraz 3,5-calowe jak również rozwiązania klasy enterprise”.

Sytuacja rynkowa

W obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach trudno jest oszacować popyt na konkretne produkty, dlatego też rzeczywiste wyniki finansowe Seagate mogą różnić się od tych, które zostały przedstawione na podstawie obecnych oczekiwań.

Firma szacuje, że w kwartale, który zakończy się z końcem grudnia 2009 sprzedaż dysków twardych wyniesie ok. 153-160 milionów sztuk. Seagate przewiduje, że kolejny kwartał przyniesie przychód w wysokości 2,75 – 2,85 miliarda USD, a marża brutto utrzyma się na poziomie 22-26%.

Przedstawione prognozy za drugi kwartał roku fiskalnego 2010 nie obejmują wpływu przyszłych fuzji, przejęć, wydzielenia czy innych działań restrukturyzacyjnych, które firma może przeprowadzić.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu