Przejdź do treści

Poznaj rozwiązania Bankowości Transakcyjnej na miarę jutra. Już dzisiaj

W połowie października BRE Bank rozpoczyna nową kampanię. Jako pierwszy na rynku, w nowym świetle, stawia usługi bankowości transakcyjnej. W tym zakresie BRE przyjmuje rolę edukacyjną.

Bankowość transakcyjna to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin polskiej bankowości.

„Dla wielu, zwłaszcza mniejszych i średnich przedsiębiorców, bankowość transakcyjna jest wciąż potencjałem niewykorzystanym”- wyjaśnia Dariusz Nalepa, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej. „Jednym z głównych wyzwań, jakie stoją przed nami, jest zbudowanie świadomości wśród krajowych przedsiębiorców zarówno o możliwościach poprawienia płynności finansowej firm, jak i podstawowych cechach poszczególnych usług, które kryją się pod tą zbiorczą nazwą, wciąż nie dość jasno rozumianą przez znaczną część firm.”

Czym jest bankowość transakcyjna?

„Jest to zespół – często komplementarnych usług i produktów wspomagających procesy zarządzania krótkoterminowymi finansami, organizację i realizację płatności, należności i zobowiązań przedsiębiorstwa przy daleko idącym wykorzystaniu automatyzacji procesów oraz zaawansowanych ale powszechnie dostępnych, technologi informatycznych- wyjaśnia Nalepa.

Pod hasłem ‘bankowość transakcyjna’ należy rozumieć przede wszystkim produkty, które wspomagają obsługę rachunków bieżących, obrót gotówką (zwłaszcza obsługę utargów) oraz szeroko rozumiane zarządzanie płatnościami, spływem należności, płynnością i nadwyżkami środków. Są to także różnorodne transakcje i operacje realizowane przy użyciu korporacyjnych kart płatniczych i kart przepłaconych,. Przede wszystkim jednak są to nowoczesne kanały dostępu do środków, zlecania transakcji oraz informacji o nich. Nowoczesne, czyli takie jak np. iBRE, internetowa platforma korporacyjnej bankowości elektronicznej BRE Banku.

Którzy nabywcy i użytkownicy tych usług Banku są ich największymi beneficjentami?

„Użytkownikami usług bankowości transakcyjnej BRE Banku są przede wszystkim główni księgowi, dyrektorzy finansowi i managerowie zarządzający płynnością finansową dużych firm i korporacji. W przypadku firm mniejszych, zainteresowanymi tym obszarem usług finansowych są przede wszystkim właściciele lub członkowie zarządów względnie pełnomocnicy przedsiębiorstw. Naturalnie, znaczenie usług bankowości transakcyjnej przenika różnorodne obszary firmy: od operacji księgowych, czy zarządzania podatkami po wspomaganie procesów sprzedaży oraz realizację czynności przewidzianych w Kodeksie Pracy”- dodaje Nalepa.

iBRE- szybki i wygodny dostęp do produktów

W BRE Banku bankowość transakcyjna skoncentrowana jest wokół innowacyjnej korporacyjnej platformy internetowej iBRE. Jest ona uniwersalnym i nowoczesnym narzędziem agregującym wiele produktów i usług bankowych. Modułowość platformy pozwala na jej elastyczny rozwój, dzięki czemu Bank jest w stanie obsługiwać nie tylko obecne, ale i przyszłe wymagania różnych klientów, zarówno małych i średnich firm, jak i największych korporacji. Wykorzystanie technologii internetowej umożliwia oczywiście aktywne zarządzanie finansami w oparciu o dostęp on-line. iBRE obsługuje nie tylko szerokie spektrum rozliczeń i raportowania, umożliwia również np. wykorzystanie programów dyskonta wierzytelności, czy też realizację transakcji handlowych. Integracja z najważniejszymi systemami finansowo-księgowymi, takimi jak SAP oraz Symfonia Forte zapewnia bezpośrednią wymianę informacji finansowych i niefinansowych z Bankiem.

Z usług bankowosci transakcyjnej zaczyna korzystać coraz więcej firm. Wraz z rozwojem każdego przedsiębiorstwa pojawia się konieczność wykorzystania wyspecjalizowanych produktów bankowych. Firmy bowiem stosunkowo rzadko dysponują narzędziami, pozwalającymi optymalnie, na bieżąco wykorzystywać posiadane środki, a zarządzający nierzadko nie mają wystarczającej wiedzy o dostępnych na rynku usługach finansowych. Rolą banku jest właśnie informowanie i edukacja klientów w zakresie funkcji oraz sposobu korzystania z poszczególnych usług korporacyjnej bankowości transakcyjnej.

BRE buduje markę bankowości transakcyjnej

„Celem obecnej kampanii będzie nie tyle wypromowanie własnych produktów, ile edukacja rynku i budowanie świadomości oferty wśród przedsiębiorców. Chcemy stworzyć nową markę na rynku – markę bankowości transakcyjnej”-mówi Paulina Rutkowska, dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej BRE Banku.

„Stopień trudności tej kampanii jest wiec złożony. Z jednej strony chcemy pokazać przedsiębiorcom, czym jest bankowość transakcyjna i co za nią stoi, z drugiej- chcielibyśmy na stałe wpisać to pojęcia do bankowego słownika. W BRE Banku obszar ten obejmuje także innowacyjną platformę internetową iBRE. To nowoczesne narzędzie, którego funkcjonalność i możliwości chcemy pokazać”- dodaje Rutkowska.

Dlatego kreacja reklamowa wykorzystuje zarówno tradycyjną fotografię sytuacji dialogu doradczyni z klientem, jak i elementy innowacyjne- półprzezroczysty hologram, pokazujący fragment funkcjonalności platformy iBRE. Przygotowany layout nawiązuje do filarów polityki komunikacyjnej BRE: dialogu, ludzi, nowoczesności oraz uniwersalnego sposobu prezentacji logo.

Do kogo BRE kieruje swoja komunikację?

Reklamy pojawią się w dziennikach: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, w tygodnikach Wprost, Newsweek, Polityka, Forum oraz w magazynie Forbes.

Wykorzystanie Internetu ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą banku i kontaktu z doradcą za pomocą portalu brebank.pl. Na potrzeby kampanii został również przygotowany specjalny landing page, na który użytkownik trafi po kliknięciu w którąkolwiek z form reklamowych publikowanych w Internecie.

Media plan internetowy wykorzystuje zarówno witryny branżowe, adresowane do właścicieli firm lub osób pełniących w nich kluczowe funkcje (m.in.: gofin.pl, Pit.pl, Vat.pl, dziennik.pl, Podatki.pl, egospodarka.pl, Money.pl i Bankier.pl), jak i media elektroniczne, skierowane do szerszego grona (Gazeta.pl, Onet.pl).

Kampania potrwa do końca listopada. Autorem kreacji jest Agencja Red8 Communications Group, media planował Dom Mediowy MPG, kreacje internetowe przygotowała firma Unlimited, a zakup mediów internetowych należał do Media Contacts.