Fundacja POLSAT otrzymała medal „Kropla Życia – Pomagając innym pomagam sobie ”

17 października 2009 r. podczas I Memoriału im. Agaty Mróz-Olszewskiej kapituła medalu „Kropla Życia – Pomagając innym pomagam sobie” przyznała najwyższe odznaczenie Fundacji POLSAT za wspieranie inicjatywy przeszczepu szpiku kostnego.

Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej jest symbolicznym pokłonem dla znakomitej siatkarki – odważnego człowieka. Stanowi także wyzwanie dla każdego z nas zawarte w słowach: „Podaruj innym cząsteczkę siebie.” Ideą tego wydarzenia jest propagowanie krwiodawstwa oraz transplantologii szpiku kostnego. Kapituła przyznająca medal „Kropla Życia – Pomagając innym pomagam sobie” doceniła w ten sposób wieloletnie zaangażowanie Fundacji POLSAT w leczenie dziecięcych niedokrwistości aplastycznych, niewydolności immunologicznych, wielu wrodzonych chorób metabolicznych oraz nowotworów.

Ze środków uzyskanych w czasie akcji „Podaruj dzieciom słońce” organizowanej przez Fundację POLSAT i firmę Procter &Gamble w 1999 r. został utworzony i wyposażony pierwszy w Polsce Dziecięcy Oddział Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej. Cały koszt przedsięwzięcia wynosił ok.1,5 mln zł. Fundacja POLSAT wsparła także projekt utworzenia największego w Polsce Banku Komórek Krwiotwórczych z Krwi Pępowinowej. Kwota 610 000,00 zł umożliwiła przystosowanie pomieszczeń przy ul. Banacha w Warszawie, w których obecnie znajduje się Bank Komórek Krwiotwórczych. Dzięki Fundacji POLSAT w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie w 1998 r. został uruchomiony Oddział Przeszczepu Szpiku Kostnego. Pozwoliło to o 30% zwiększyć ilość wszystkich wykonywanych w Polsce operacji przeszczepienia szpiku w skali rocznej. Rok później oddział został doposażony w sprzęt medyczny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu