Union Investment TFI w czołówce rankingów funduszy inwestycyjnych

O jakości zarządzania funduszami inwestycyjnymi mogą świadczyć osiągane przez nie wyniki. W tym kontekście najlepiej wypadają fundusze, których dobre wyniki osiągane podczas krótkoterminowych wzrostów, pozostają powyżej średniej rynkowej także w długim okresie. Należą do nich fundusze zarządzane przez Union Investment TFI. Potwierdza to najnowszy ranking Analiz Online, który kilkakrotnie w gronie najlepszych funduszy inwestycyjnych wymienia produkty właśnie tego TFI.

Oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku jest bardzo duża, co nie ułatwia inwestorom wyboru. Sytuację komplikuje także fakt, że nawet w jednej kategorii aktywów (np. akcyjnych) fundusze różnią się od siebie składem portfela inwestycyjnego czy obszarem, na którym inwestują. Mimo różnych aspektów oceny, niezmienna pozostaje jedna: wyniki inwestycyjne – pod warunkiem, że uwzględniają nie tylko te efekty, osiągane w trendzie wzrostowym, ale także spadkowym.

W dokonaniu wyboru pomocne są rankingi, sporządzane systematycznie przez niezależne firmy monitorujące rynek funduszy inwestycyjnych. Zalicza się do nich ten przygotowywany przez firmę analityczną Analizy Online. W sumie wśród najlepszych funduszy wymieniane jest aż siedem produktów Union Investment TFI.

Wśród liderów grup, czyli funduszy, które otrzymały najwyższą ocenę (5a) w horyzoncie 36- oraz 12-miesięcznym znalazły się trzy zarządzane przez Union Investment TFI:

  1. subfundusz UniKorona Akcje,
  2. subfundusz UniKorona Zrównoważony,
  3. subfundsz UniKorona Pieniężny.

Ponadto do najlepszych funduszy w horyzoncie 12-miesęcznym ranking zalicza:

  1. subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek,
  2. subfundusz UniStabilny Wzrost.

Wysokie lokaty uzyskały także kolejne dwa fundusze oferowane przez Towarzystwo: specjalistyczny fundusz otwarty UniWIBID SFIO oraz subfundusz UniKorona Obligacji.

– Decydując się na wybór funduszu, warto zwrócić uwagę na jego jakość, czyli wyniki w różnych okresach. Nie jest trudno chwalić się wysokimi stopami zwrotu w czasie hossy. Znaczenie trudniej natomiast oferować klientom lepsze wyniki niż rynek w trudniejszych momentach –  mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Tym bardziej cieszy nas, że zarządzane przez nas fundusze osiągają wysokie noty w rankingach funduszy – zarówno w krótkich jak i długich terminach, czyli niezależnie od koniunktury na rynku. To satysfakcja dla zespołu zarządzającego, ale przede wszystkim pełne przekonanie, że naszym klientom oferujemy produkty najlepszej jakości – dodaje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu