Wdrożenie systemu Documentum dla RWE IT Poland Sp z o.o. zakończone

Firma Management Data Systems zakończyła trwający od kwietnia 2009 roku projekt ‘Archiwum Dokumentacji Sieci’ dla firmy RWE IT Poland Sp. z o.o. Celem projektu było zapewnienie szerokiej liczbie użytkowników dostępu do zdigitalizowanego archiwum dokumentacji projektowej i powykonawczej dla sieci energetycznych, na terenie obsługiwanym przez RWE Stoen Operator. Zadaniem MDS było umożliwienie importu dokumentów przechowywanych w elektronicznych teczkach do repozytorium danych.

System został oparty o komponenty Documentum oraz oprogramowaniu Brava for Webtop firmy Informative Graphics. Documentum Content Server został wykorzystany w celu zapewnienia archiwizacji, importu, logiki biznesowej oraz importu danych, natomiast Documentum Webtop jako aplikacja dostępowa dla użytkowników. Aplikacja Brava for Webtop użyta została jako uniwersalne narzędzie do przeglądania teczek zeskanowanych dokumentów. Brava posłużyła także do nanoszenia uwag i adnotacji na dokumentach przechowywanych w archiwum.

Należy też zaznaczyć, iż do systemu dodane zostały komponenty umożliwiające dalszą rozbudowę elektronicznego archiwum, takie jak możliwość zakładania nowych teczek w sześciu rodzajach kodowania, importu zeskanowanych dokumentów w sposób cykliczny i na żądanie.

„System zrealizowany przez MDS pozwoli na finalizację realizowanego przez nas  procesu digitalizacji dokumentacji technicznej. Dzięki niemu znacznie przyspieszony zostanie proces weryfikacji dokumentacji powykonawczej sieci energetycznych oraz uprości on procedury dotychczas funkcjonujące w firmie. Pracownicy nie będą już musieli zamawiać papierowej teczki dokumentów, czekać na jej zlokalizowanie i przekazanie do odpowiedniego miejsca, wszystkie dokumenty w elektronicznej formie będą dostępne poprzez system Archiwum Dokumentacji Sieci.” – Tomasz Chojnacki- Kierownik Projektu RWE IT Poland Sp. Z o.o.

Projekt stanowił pierwsze w Polsce wdrożenie aplikacji Brava w połączeniu z EMC Documentum. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu pracowników Informative Graphics (producenta Brava) udało się szybko i sprawnie wdrożyć system oraz przeszkolić użytkowników. Aplikacja została bardzo wysoko oceniona przez zespół RWE. System został utworzony dla ponad 100 użytkowników z możliwością dalszej rozbudowy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu