Przejdź do treści

Unity Line – Firma Dobrze Widziana

Unity Line zostało wyróżnione tytułem Firma Dobrze Widziana w konkursie organizowanym przez Związek Pracodawców Business Centre Club i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Związków Zawodowych. Tytuł został przyznany w uznaniu zaangażowania i realizowania idei odpowiedzialności społecznej w regionie przez szczecińskiego przewoźnika promowego. Oficjalna gala odbędzie się 13 października w hotelu Radisson SAS w Szczecinie.

Nowoczesna filozofia prowadzenia działalności gospodarczej opiera się w równej mierze na rozwoju organizacji, pracowników, osiąganiu celów biznesowych, a także na trosce o społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania organizacji. Unity Line podąża tą drogą od 15 lat, realizując strategię rozwoju, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością biznesową a interesem otoczenia. Odpowiedzialność społeczna firmy i jej działania zostały dostrzeżone, dlatego szczeciński przewoźnik został wyróżniony tytułem Firma Dobrze Widziana.

Konkurs „Firma Dobrze Widziana” jest częścią projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa” realizowanego na terenie całej Polski przez ZP BCC w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest promowanie firm, które w swoich regionach prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzą wiedzę na temat dobrych praktyk CSR (Corporate Social Responsibility). W drodze trzy etapowego konkursu, w każdym z 16 regionów Polski, została wyłoniona firma, która dzięki prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu jest pozytywnie postrzegana w swoim województwie.

Uhonorowanie Unity Line odbędzie się 13 października br. w hotelu Radisson SAS w Szczecinie. Nagrodę z rąk organizatorów odbierze Wiceprezes Unity Line, Dyrektor Zarządzający – Piotr Waszczenko.