Tablice interaktywne Interwrite na XI krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół

Pod patronatem minister edukacji Katarzyny Hall oraz prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz odbyła się w Warszawie XI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół. Gościem specjalnym był Colin Rose, prezentujący znaczenie innowacyjnych metod uczenia się i nauczania.

Firma Agraf, jedyny dystrybutor interaktywnego systemu Interwrite w Polsce, prezentowała na konferencji elementy Interaktywnego Środowiska Nauczania Interwrite – interaktywne tablice nowej generacji Interwrite DualBoard, bezprzewodowe tablety Interwrite Mobi i interaktywny system odpowiedzi i testów Interwrite PRS.

Organizatorem konferencji był miesięcznik „Dyrektor Szkoły”

Hasłami, które zdominowały konferencję były – kreatywność, innowacyjność i otwartość. Licznie zgromadzeni uczestnicy – dyrektorzy szkół i placówek publicznych i niepublicznych, centrów doskonalenia nauczycieli oraz wizytatorzy kuratoryjni i przedstawiciele samorządów uczestniczyli w wykładach i warsztatach, na których omawiali wyzwania dla edukacji oraz prognozy związane z reformą oświaty.

Wielokrotnie powtarzano, że nie da się kształcić ludzi twórczych i kreatywnych bez indywidualizacji procesu uczenia, projektów, stosowanych z wyczuciem metod aktywizujących i nowoczesnych narzędzi wspierających nauczycieli, a jednocześnie aktywizujących uczniów. Szkoła musi uczyć także praktycznego wykorzystywania nowoczesnych urządzeń i mediów.

Jednym z takich nowoczesnych narzędzi wspomagających nauczycieli i aktywizujących uczniów jest Interaktywne Środowisko Nauczania Interwrite. W jego skład wchodzą Interaktywne tablice Interwrite DualBoard, przenośne, bezprzewodowe tablety Interwrite Mobi i Interwrite PAD 400 i interaktywny system odpowiedzi i testów Interwrite PRS.

Prezentowane przez Agraf przykłady interaktywnych zajęć z różnych przedmiotów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wywoływały żywą reakcję słuchaczy.

Szersza relacja z konferencji: http://www.dyrektorszkoly.pl/?cmd=kkds_numer,12,XI%20Krajowa%20Konferencja%20Dyrektor%F3w%20Szk%F3%B3%20i%20Przedszkoli,66,Relacja

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu