Nauczyciel – satysfakcja gwarantowana i brak pieniędzy

Tagi:

Dwa miesiące wakacji oraz satysfakcja z pracy z dziećmi i młodzieżą, to właściwie jedyne pozytywne aspekty pracy polskiego nauczyciela. Z ankiety, przeprowadzonej przez portal Pracuj.pl wynika, że mimo ogólnego zadowolenia z pracy, połowa nauczycieli myśli o przekwalifikowaniu się. Według opinii jednego z pytanych: Nauczyciel dziś to społecznie nikt, od którego można wszystkiego wymagać, nie dając mu nic w zamian.

Statystyczny przedstawiciel tej profesji jest kobietą, ma od 40 do 49 lat. Według danych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z czerwca 2009 roku, najwięcej spośród 658628 nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2008/2009, specjalizowało się w kształceniu zintegrowanym. Dwie kolejne, najpopularniejsze specjalizacje to język polski i WF.

Portal Pracuj.pl zapytał niemal 1000 użytkowników serwisu, nauczycieli i osób będących nauczycielami z zawodu, ale obecnie nie pracujących, o cienie i blaski tej profesji, postrzeganej jako rodzaj trudnej misji, obarczonej dużą odpowiedzialnością i kiepsko wynagradzanej.

Nie dla pieniędzy, a dla satysfakcji

Jak wynika z ankiety Pracuj.pl, na decyzję o wyborze zawodu nauczyciela składa się kilka czynników, z czego najważniejsze są powody pozafinansowe, takie, jak: chęć pracy z dziećmi i młodzieżą, powołanie do zawodu czy tradycje rodzinne. Co ciekawe, ponad ¼ ankietowanych przyznała, że została nauczycielem przez przypadek.

Wykres 1. Co wpłynęło na Pani/Pana decyzję o wyborze zawodu nauczyciela?

Źródło: Pracuj.pl. Ankieta wśród nauczycieli, N=970 (osoby pracujące obecnie jako nauczyciel bądź też będące z zawodu nauczycielem, ale obecnie nie pracujące), pytanie wielokrotnego wyboru

Wynagrodzenie, jako czynnik motywujący do zajęcia się edukacją innych, znalazło się na ostatnim miejscu. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, od września 2009 r. średnia pensja nauczyciela stażysty wynosi 2287 złotych brutto, nauczyciela kontraktowego 2538 złotych brutto, mianowanego 3293 złotych brutto, a nauczyciela dyplomowanego 4208 zł brutto. Pensje nauczycieli są jednak zróżnicowane, zależne od wykształcenia, stopnia awansu zawodowego oraz przysługujących dodatków do pensji zasadniczej (takich, jak dodatek stażowy, motywacyjny czy funkcyjny). Wynagrodzenie, jakie otrzymują nauczyciele nie jest dla nich satysfakcjonujące, co potwierdzają także wyniki ankiety Pracuj.pl. Aż 8 na 10 pytanych nauczycieli, pracujących obecnie w zawodzie, nie jest zadowolonych ze swoich zarobków.

Wykres 2. Czy jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony ze swoich zarobków?

Źródło: Pracuj.pl. Ankieta wśród nauczycieli, N=690, osoby pracujące obecnie jako nauczyciele

Wynagrodzenie nie jest jedynym, niekorzystnym aspektem zawodu nauczyciela. Pozostałe czynniki, które według badanych wpływają negatywnie na komfort ich pracy, to: stres, skomplikowane procedury awansu czy brak środków na poszerzanie wiedzy.

Wśród innych problemów, nauczyciele wskazywali także na „skostnienie” szkoły, brak poparcia kolegów dla nowoczesnych metod nauczania oraz coraz niższy szacunek społeczny: – Denerwuje mnie brak szacunku dla tego ciężkiego zawodu, bo prawda jest taka, że chcąc być dobrym pedagogiem nieustannie trzeba się uczyć, a praca ta jest bardzo stresująca – napisał jeden z uczestników ankiety, a inny dodał: – Nauczyciel dziś to społecznie nikt, od którego można wszystkiego wymagać, nie dając mu nic w zamian.

Mimo wielu codziennych trudności, z którymi przychodzi im się zmagać, 6 na 10 przebadanych nauczycieli jest jednak zadowolonych ze swojej pracy – a co dziesiąty deklaruje nawet, że jest bardzo zadowolony.

Wykres 3. Czy jest Pani/Pan ogólnie rzecz biorąc zadowolona/zadowolony ze swojej pracy?

Źródło: Pracuj.pl, Ankieta wśród nauczycieli, N=690, osoby pracujące obecnie jako nauczyciele

Co więc jest atrakcyjne w tym zawodzie? Nauczyciele biorący udział w ankiecie Pracuj.pl wskazali na: satysfakcję z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz urlop przysługujący nauczycielom podczas wakacji i ferii. Te dwa czynniki są dla nauczycieli zdecydowanie ważniejsze, niż choćby możliwość podnoszenia kwalifikacji i awansu.

Wykres 4. Co Pani/Pana zdaniem jest najbardziej atrakcyjne w zawodzie nauczyciela?

Źródło: Pracuj.pl, Ankieta wśród nauczycieli, , N=970 (osoby pracujące obecnie jako nauczyciel bądź też będące z zawodu nauczycielem, ale obecnie nie pracujące).

Nie zarabia kokosów, ale mało który dorabia korepetycjami

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego na pełny etat nie może przekroczyć 40 godzin, w tym liczba obowiązkowych godzin dydaktycznych w tygodniu, tzw. pensum, to obecnie 19 godzin. Z ankiety Pracuj.pl wynika jednak, że większość nauczycieli pracuje więcej – 31% badanych do 22 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo, a co dziesiąty pytany przeznacza na te zajęcia więcej niż 30 godzin. Do tego dodać należy przygotowanie do zajęć, czy sprawdzenie prac uczniów, na które prawie połowa (45%) nauczycieli poświęca do 9 godzin w tygodniu. 11% rekordzistów na dodatkową pracę przeznacza ponad 20 godzin.

Mimo panującej powszechnie opinii, że nauczycielom łatwo dorobić, tylko jedna trzecia pytanych przyznała, że udziela korepetycji.

Wykres 5. Ile godzin tygodniowo przeznacza Pani/Pan na dodatkowe czynności konieczne do pracy nauczyciela (przygotowanie zajęć, sprawdzanie prac uczniów)?

Źródło: Pracuj.pl. Ankieta wśród nauczycieli, N=690, osoby pracujące obecnie jako nauczyciele

Czy warto więc być nauczycielem?

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej negatywne czynniki pracy w edukacji, nie dziwi fakt, że ponad połowa ankietowanych rozważa rezygnację z zawodu i poszukanie spełnienia zawodowego w innej profesji. Tyle samo (52%) pytanych nauczycieli i osób będących nauczycielami z zawodu, ale obecnie nie pracujących, uważa, że w dzisiejszych czasach nie warto być nauczycielem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu