Mazowsze ogłasza przetargi – raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy w branży budowlanej opublikowane w Polsce, w trzecim kwartale 2009 r. Wynika z niego, że ponad 16% ogłoszeń budowlanych pochodziło z województwa mazowieckiego.

W okresie od lipca do września 2009 r., w Polsce, opublikowanych zostało 65 900 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując ten wynik z wynikiem drugiego kwartału b.r., zauważyć można wzrost liczby publikacji przetargowych. W trzecim kwartale ogłoszono o 3 152 przetargi więcej niż w drugim kwartale (od kwietnia do czerwca 2009 roku wszystkich przetargów było 62 748).

Porównując liczbę przetargów ogłoszonych w III kwartale 2009 roku z analogicznym okresem roku 2008 należy zwrócić uwagę na to, iż w analizowanym okresie liczba przetargów spadła (w III kwartale 2008 roku ogłoszono ich 67 151).

W okresie lipiec – wrzesień 2009 roku – 35 070 ogłoszeń dotyczyło szeroko pojętej branży budowlanej. Liczba ta stanowiła 53% wszystkich przetargów, a odsetek przetargów budowlanych wzrósł o 4% w stosunku do wyniku II kwartału b.r.

(w II kwartale b.r. – 49% wszystkich ogłoszeń to przetargi budowlane). Natomiast,w stosunku do I kwartału b.r. wzrost liczby przetargów wynosi 12 082 ogłoszeń (w I kwartale ogłoszono 55 069 przetargów).

Bez tytułu

Porównując liczbę przetargów ogłoszonych w III kwartale 2009 roku z analogicznym okresem roku 2008 należy zwrócić uwagę na to, iż w analizowanym okresie odsetek przetargów budowlanych pozostał na tym samym poziomie i wynosił 53%.

Najwięcej przetargów dotyczących branży budowlanej w III kwartale b.r., (16% przetargów) ogłoszono w województwie mazowieckim (5 961 przetargów).

Na kolejnych miejscach znalazły się województwa śląskie (5 288 przetargów), dolnośląskie (3 645 przetargów), małopolskie (3 238 przetargów) oraz wielkopolskie (3 016 przetargów). Natomiast najmniej przetargów budowlanych w III kwartale b.r. ogłoszono w województwie lubuskim (982 przetargi). Szczegółowe dane znajdują się poniżej. Należy jednak pamiętać, że niektóre z ogłoszonych przetargów obejmowały więcej niż jedno województwo realizacji.

Bez tytułu

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w okresie od lipca do września b.r., dotyczyły głównie drogownictwa (29% ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych (20% ogłoszeń). Na kolejnych miejscach, pod względem popularności, znalazły się przetargi dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych (12% ogłoszeń), prac budowlanych – obiekty (10% ogłoszeń) oraz prac budowlanych – usług wykończeniowych (9% ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres.

83% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych.

95% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu