Oprogramowanie „świadome temperatury danych” – najnowsza innowacja w tworzeniu hurtowni danych

Wirtualna pamięć masowa automatycznie i inteligentnie zarządza rozmieszczeniem danych, umożliwiając utrzymanie wysokiej i przewidywalnej wydajności systemu przy rosnącej ilości danych. Teradata Corporation (NYSE: TDC), największa na świecie firma, skupiającą się wyłącznie na dostarczaniu rozwiązań do budowy hurtowni danych oraz narzędzi analitycznych dla przedsiębiorstw, ogłosiła udostępnienie Teradata Virtual Storage, innowacyjnego oprogramowania, które wirtualizuje przechowywanie danych.

Teradata Virtual Storage stwarza przełomowe możliwości, dzięki którym klienci Teradata mogą powiększać pojemność pamięci masowej, nie ponosząc przy tym większych kosztów, oraz maksymalizować wydajność, aby sprostać wymogom użytkowników biznesowych w zakresie analityki przedsiębiorstwa.
„Opracowana w Laboratoriach Teradata wirtualizacja przechowywania danych pozwala klientom dołączać większe napędy dysków do istniejących konfiguracji systemu Teradata, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dodaniem procesorów czy węzłów oraz oprogramowania bazodanowego. Ta wyjątkowa cecha Teradata prawie dziesięciokrotnie zmniejsza koszt dołączania dodatkowej pamięci masowej, dzięki czemu zaspokajanie rosnących potrzeb w zakresie magazynowania i analizowania coraz większej ilości danych jest opłacalne,” stwierdził Scott Gnau, szef ds. rozwoju, Teradata Corporation. „W odróżnieniu od oferty konkurencji, Teradata Virtual Storage umożliwia utrzymanie wysokiej i przewidywalnej wydajności systemu, nawet przy wzrastającej pojemności danych.”

Opatentowana Teradata Virtual Storage, obsługiwana przez Teradata 13 Database, jest jedynym oprogramowaniem do zarządzania bazą danych, które automatycznie i inteligentnie zarządza rozmieszczeniem danych z punktu widzenia ich „temperatury”. Wbudowana inteligencja potrafi automatycznie rozmieszczać najczęściej używane („gorące”) dane w najszybszych jednostkach pamięci, a najrzadziej wykorzystywane („zimne”) dane w najwolniejszych jednostkach pamięci, bez udziału użytkownika, czy administratora. Właściwe rozmieszczenie danych zapewnia wysoko wydajny dostęp do gorących danych, wspierając tym samym podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, i umożliwia zautomatyzowanie procesu zarządzania cyklem życiowym starzejących się („schłodzonych”) danych, poprzez przenoszenie ich do tańszych napędów.

„Uwzględniając wzrost potrzeb klientów, Teradata Virtual Storage umożliwia znaczące powiększenie pamięci masowej w istniejących hurtowniach danych Teradata bez konieczności zmian w architekturze, czy zakupu nowego systemu. Tym samym klienci Teradata mogą skalować swoje hurtownie danych, aby uzyskać wartość biznesową, ponosząc przy tym jak najniższe koszty, co wpasowuje się w obecne warunki gospodarcze i ograniczenia budżetowe,” stwierdził Krish Krishnan, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Sixth Sense Advisors.

Wraz ze zmianą w sposobie wykorzystywania danych podczas ich cyklu życiowego Teradata Virtual Storage automatycznie przenosi dane do najodpowiedniejszej lokalizacji w pamięci. Na przykład, większość firm z branży telefonii komórkowej analizuje „gorące” dane z rekordów dotyczących połączeń (CDR – call data record) z ostatnich 90 dni, a następnie przechowuje je w trybie off-line, ograniczając ich dostępność. Mając możliwość tańszego przechowywania danych, rekordy CDR, po ich wstępnym wykorzystaniu, mogą być teraz automatycznie przenoszone w hurtowni do pamięci dla „zimnych” danych. W pamięci dla „zimnych” danych są one nadal dostępne w trybie on-line i mogą być zawsze odszukane w celu przeprowadzenia analizy dotychczasowych trendów lub sprawdzenia zgodności.

Zdaniem Gnau „Możliwości Teradata Virtual Storage nie mają sobie równych na rynku hurtowni danych, ze względu na reagującą na temperaturę danych inteligencję oprogramowania pamięci masowej oraz możliwość automatycznej migracji danych w zależności od ich wzorców dostępu lub temperatury. Ponadto zaawansowana technologia budowy Teradata Virtual Storage umożliwia łączenie napędów o małej i dużej wydajności w obrębie tego samego systemu – uzyskując przy tym maksymalną moc każdego z nich. Na przykład, klient może połączyć napędy 146 GB i 300 GB, aby zmaksymalizować pamięć masową i osiągnąć wyższą wydajność przy niższym koszcie. W przyszłości Teradata Virtual Storage stworzy elastyczne ramy, w obrębie których klienci będą mogli wykorzystywać nowe i różnorodne urządzenia pamięci masowej.”

Zastosowanie wirtualnej pamięci masowej zminimalizuje ilość odpadów elektronicznych, dzięki wydłużeniu okresu eksploatacji starszych macierzy pamięci masowej, które mogą być łączone z nowszymi i bardziej wydajnymi technologiami przechowywania danych. Klienci mogą z łatwością rozszerzać pamięć masową przechowującą dane, bez istotnego zwiększenia zużycia energii czy zajmowanej powierzchni, ponieważ możliwe jest łączenie możliwości napędów w obrębie posiadanego systemu. Nieużywana, pusta przestrzeń w obudowach nośników danych zostanie wykorzystana bez zwiększania powierzchni zajmowanej przez urządzenie. Teradata umożliwia klientom zoptymalizowanie wykorzystania powierzchni w obrębie centrów danych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu