Rozwiązanie 3Com Secure Network Fabric powstaje z połączenia systemów TippingPoint oraz H3C

Firma 3Com Corporation (Nasdaq: COMS) zapowiedziała wprowadzenie do oferty zestawu rozwiązań, które pomogą w budowie bezpiecznych i wydajnych sieci dla przedsiębiorstw. Umożliwią one zredukowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem sieci, ułatwią zarządzanie siecią oraz obniżą koszty budowy i utrzymania całej infrastruktury sieciowej. W nowym rozwiązaniu Secure Network Fabric zintegrowane zostaną dwie technologie: system ochrony przed włamaniami TippingPoint® oraz rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw H3C®. Dzięki temu powstanie rodzina produktów, która łączy w sobie bezpieczeństwo oraz możliwość zarządzania infrastrukturą sieciową i politykami.

Rozwiązanie Secure Network Fabric będzie zarządzane przez zcentralizowany system zarządzania politykami, który umożliwia podgląd operacji sieciowych i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo z jednej konsoli, a także pozwala na szybką implementację i wdrożenie zaawansowanych polityk bezpieczeństwa do rozproszonych systemów gwarantujących bezpieczeństwo infrastruktury IT.

W tym roku 3Com wspominał już o swoich planach związanych z dostarczeniem klientom systemów sieciowych, które już nie będą wymagać od nich kompromisowego podejścia odnośnie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Wprowadzenie do oferty rozwiązania Secure Network Fabric podkreśla zaangażowanie firmy 3Com w budowę takich „bezkompromisowych sieci”. Na tę strategię składają się następujące elementy:

  • Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo oraz zintegrowane moduły kasetowe w obudowach sieciowych H3C, które umożliwiają powiększenie wydajności sieci i redukcję kosztów sprzętu, przy jednoczesnym objęciu ochroną większej liczby punktów w sieci. W skład tych urządzeń wchodzą m.in. firewalle H3C SecPath F-Series oraz H3C SecBlade VPN.
  • Moduły kasetowe TippingPoint IPS, jak też moduły bezpieczeństwa H3C, które będą zintegrowane z urządzeniami infrastruktury sieciowej H3C, tworząc tym samym bardziej kompleksowe portfolio produktów o zwiększonej wydajności.
  • Rozwiązanie do zarządzania zunifikowaną siecią i bezpieczeństwem bazujące na systemach TippingPoint Security Management System (SMS) oraz H3C Intelligent Management Center (IMC), dzięki któremu zredukowany zostanie koszt wdrożenia i zarządzania zaawansowanymi politykami bezpieczeństwa, a także możliwy będzie bardziej przejrzysty wgląd w operacje sieciowe.

“Rozprzestrzenienie się wielu rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa sieci oraz coraz więcej wymogów prawnych spowodowały, że zarządzanie bezpieczeństwem sieci staje się coraz bardziej skomplikowane i niesie ze sobą coraz większe koszty,” powiedział Saar Gillai, senior vice president w firmie 3Com, odpowiedzialny za produkty i rozwiązania. “Aby sprostać temu wyzwaniu zintegrowaliśmy nasz znakomity produkt TippingPoint IPS z rozwiązaniami H3C zapewniającymi bezpieczeństwo sieci. W ten sposób wzrósł poziom zaawansowania usług związanych z bezpieczeństwem, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą już podnosić bezpieczeństwa kosztem wydajności sieci. Zintegrowane zarządzanie pozwala naszym klientom uzyskać lepszą ochronę sieci, większą efektywność operacyjną, zredukować czas odpowiedzi i obniżyć jednostkowy koszt obsługi incydentów sieciowych.”

Tradycyjne podejście do ochrony sieci stwarza konieczność stosowania rozwiązania Secure Network Fabric

Do tej pory, aby zagwarantować odpowiednią wydajność i przepustowość swoich sieci dla wewnętrznych systemów i aplikacji, przedsiębiorstwa musiały dbać o ochronę granic swojej sieci przed światem zewnętrznym. Jednak konieczność otwarcia swoich sieci dla partnerów biznesowych, konsultantów i innych gości, jak też rozprzestrzenienie się zagrożeń, które mogą zaatakować sieć od wewnątrz, stworzyły potrzebę zastosowania rozwiązania wprowadzającego dodatkowe elementy bezpieczeństwa do sieci, nie narażając jej jednocześnie na spadek wydajności.

Odpowiedzią firmy 3Com na tę rosnącą potrzebę klientów jest szeroka grupa rozwiązań łączących wydajne urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo z sieciowymi modularnymi systemami H3C. W efekcie uzyskano wydajne, elastyczne rozwiązanie, które gwarantuje przepływność ruchu sieciowego odpowiednio wysoką dla każdej topologii sieciowej czy środowiska aplikacyjnego. Obecnie żaden inny dostawca, oprócz 3Com, nie jest w stanie dostarczyć rozwiązania, które łączyłoby w sobie tak dużą efektywność finansową, elastyczność przy wdrożeniu, wiele funkcji bezpieczeństwa i wysoką dostępność. 3Com gwarantuje swoim klientom, że utrzymają oni pełną wydajność swoich sieci przy jednoczesnym bardzo silnym zwiększeniu poziomu jej bezpieczeństwa.

Rozwiązanie bazujące na politykach wypełnia lukę pomiędzy bezpieczeństwem i zarządzaniem siecią

Scentralizowany system zarządzania politykami, oferujący dostęp do informacji z jednej konsoli, jest krytyczny dla poprawnej, bezpiecznej pracy sieci z wieloma rozproszonymi końcówkami. Jako element swojej zintegrowanej strategii bezpieczeństwa, 3Com także zunifikował zarządzanie wszystkimi urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo w sieci w jedną platformę zarządzania bezpieczeństwem, niedostępną u jakiegokolwiek innego dostawcy rozwiązań sieciowych. Poprzez zintegrowanie zarządzania różnymi urządzeniami, możliwe stało się tworzenie rozbudowanych, zaawansowanych środowisk o wysokim stopniu zautomatyzowania zarządzania politykami, gotowych na odparcie każdego rodzaju ataku wewnątrz i na zewnątrz sieci.

3Com rozpoczął budowanie nowego rodzaju bezpiecznych rozwiązań sieciowych poprzez zintegrowanie platform zarządzania TippingPoint SMS oraz H3C IMC. W ten sposób powstało zunifikowane rozwiązanie umożliwiające zarządzanie poprzez polityki, które w łatwy sposób można dostosować do wymagań biznesowych przedsiębiorstwa, eliminując jednocześnie konieczność ręcznego zarządzania wydarzeniami w sieci i zbyt późnych reakcji na ewentualne ataki. Nowe rozwiązanie oferuje lepszą komunikację pomiędzy siecią i systemami zarządzającymi bezpieczeństwem, co daje lepszą widzialność i kontrolę, ale wciąż zapewniając możliwość oddzielnego zarządzania usługami sieciowymi i bezpieczeństwa, jak to jest wymagane w wielu przedsiębiorstwach.

Dodatkowe wypowiedzi:

  • Komentując strategię firmy 3Com związaną z bezpieczeństwem, Phil Hochmuth, starszy analityk w Yankee Group, dodał, “Granice sieci w przedsiębiorstwach zanikają, gdy te otwierają swoje drzwi dla partnerów i klientów, a przez to dają im dostęp do swoich zasobów w celu zapewnienia lepszej i bardziej efektywnej współpracy. To powoduje, że elementy bezpieczeństwa powinny pojawić się we wszystkich warstwach sieci, włączając w to przełączniki szkieletowe, ale także sieci bezprzewodowe i rozległe. Integracja sieciowych rozwiązań bezpieczeństwa TippingPoint i H3C jest dobrym przykładem dążenia do stworzenia konwergentnej, bezpiecznej infrastruktury sieciowej.”
  • “New College of Florida specjalizuje się w kształceniu studentów w zakresie sztuki i nauki poprzez program nauczania wspierający współpracę i niezależne badania. Utrzymanie wysokiego poziomu wydajności sieci przy jednoczesnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa jest krytyczne do zapewnienia stałego dostępu do stworzonych przez nas zasobów edukacyjnych” powiedziała Eileen Harrow z New College of Florida. “Aktualnie wykorzystujemy rozwiązanie 3Com H3C SecPath F1000-E wraz z systemem TippingPoint IPS aby zapewnić zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami przy jednoczesnym zredukowaniu nakładów na administrowanie środowiskiem sieciowym.”

Harrow dodaje, “Widzimy także bardzo dużą wartość dzięki zintegrowaniu bezpieczeństwa z infrastrukturą sieciową i bardzo cieszymy się z planów włączenia technologii TippingPoint do rozwiązań sieciowych H3C. Da to nam możliwość jeszcze lepszej ochrony krytycznych punktów sieci bez konieczności dokonywania znacznych zmian w obecnej infrastrukturze, a więc tym samym nie ponosząc wielu dodatkowych kosztów.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu