Cena emisyjna akcji Patentus S.A. ustalona na poziomie 2,30 zł

Dnia 7 października br. został zakończony proces book-building na akcje serii F Patentus Spółki Akcyjnej – specjalizującej się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 2,30 zł za jedną akcję. Zapisy na akcje odbędą się w dniach 8-14 października br.

Po przeprowadzonym w dniach 5-7 października br. procesie budowy księgi popytu, cena akcji serii F , będących przedmiotem publicznej oferty została ustalona na poziomie 2,30 zł za akcję.

„Zainteresowanie akcjami naszej Spółki jest sygnałem, że inwestorzy doceniają i wierzą w potencjał oraz perspektywy rozwoju Patentus S.A.” – mówi Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A.

Spółka oferuje 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F w ramach oferty publicznej. Ponadto Patentus S.A. planuje wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym GPW akcje serii D w liczbie 5.250.000 oraz serii E w liczbie 3.125 000. Do obrotu na GPW wprowadzone będzie również nie więcej niż 3.000.000 akcji nowej emisji serii F oraz nie więcej niż 3.000.000 praw do akcji serii F.

Pozyskane środki (6,9 mln zł brutto) Spółka planuje przeznaczyć na:

  1. Poszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie wydziału obróbki skrawaniem i wyposażenie go dodatkowo w maszyny skrawające sterowane numerycznie,
  2. Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.
  3. Zbudowanie grupy ze średnich firm produkujących maszyny i urządzenia oraz dla przemysłu.
  4. Rozwój działalności eksportowej poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi.

Akcje Serii F zaoferowane zostaną do objęcia w dwóch transzach: transzy małych inwestorów (300.000 sztuk) i transzy dużych inwestorów (2.700.000 sztuk). Oferującym akcje Patentus S.A. jest Dom Maklerski BOŚ S.A. Szczegółowe informacje dotyczące emisji znaleźć można w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronie Spółki www.patentus.pl oraz na stronie oferującego http://bossa.pl .

W I półroczu bieżącego roku PATENTUS S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 35 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,5 mln zł. Spółka planuje w 2009 roku osiągnąć 70 mln zł przychodów ze sprzedaży, a także 7 mln zł zysku netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu