OnBoardPR i Karkonoska Akademia Energii

Karkonoska Akademia Energii z On Board PR. Firma On Board PR została partnerem Karkonoskiej Akademii Energii – międzynarodowej konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii organizowanej pod patronatem m.in. Ministerstwa Środowiska, KAPE i patronatem medialnym TVN.

W ramach współpracy, firma On Board PR (www.onboard.pl) przygotuje analizę uwarunkowań wizerunkowych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem znaczenia energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Przedstawi też wyniki analiz postaw Polaków wobec energii odnawialnej przygotowane w oparciu o badania zrealizowane we współpracy z agencją badawczą PBS DGA (www.pbsdga.pl).

I Karkonoska Akademia Energii jest skierowana do krajowych i zagranicznych inwestorów, dostawców urządzeń, przedstawicieli przemysłu oraz władz regionalnych, zainteresowanych inwestycjami w OZE. Uczestnicy Akademii podejmą próbę odpowiedzi na temat stanu inwestycji w OZE w Polsce, perspektyw rozwoju i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, najważniejszych barier administracyjno-legislacyjnych hamujących, na jakie najczęściej natrafiają inwestorzy, oraz różnych sposobach finansowania projektów inwestycyjnych w OZE w Polsce. Wydarzenie będzie trwać dwa dni: 8 i 9 grudnia b.r. i będzie towarzyszyć Karkonoskiemu Festiwalowi Światła.

On Board Public Relations (www.onboard.pl). Firma świadczy usługi w dziedzinie doradztwa public relations. Jest laureatem nagrody Impactor 2009 dla najbardziej podziwianej agencji PR w Polsce. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu przychodów spośród 200 największych firm PR świata (wg rankingu The Holmes Report 2006). Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO Network – jedną z największych sieci firm PR na świecie. Od 2007 roku posiada własne biuro w Kijowie na Ukrainie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate & Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu