Przejdź do treści

Konsorcjum Secus Asset Management SA i Omikron-Konsulting wygrało przetarg na udział w prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw

Secus Asset Management SA w konsorcjum z Omikron-Konsulting wygrał przetarg organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa na udział w prywatyzacji pięciu przedsiębiorstw. Do przetargu stanęło 10 firm. Oferta konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dla Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie zbycia udziałow następujących spólek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp z o.o. Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Rybniku Sp z o.o.,Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Sp z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach Sp z o.o.

„Bez wątpienia jest to interesujący i wymagający projekt. Nasza wiedza i doświadczenie umozliwiają nam świadczenie usług dla Ministerstwa Skarbu Pańśwta w procesach prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Cieszę się, że będziemy realizowali ten projekt.” – mówi Krzysztof Rytel, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Secus Asset Management SA.