Seagate podał prognozy finansowe na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2010

Seagate Technology (NASDAQ: STX) ogłosił dzisiaj zaktualizowane prognozy finansowe na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2010, który kończy się 3 października 2009.

Popyt rynkowy na dyski nadal rośnie. W rezultacie, wielkość rynku dla kwartału wrześniowego przewidywana jest na poziomie wyższym niż prognozowane 135-140 miliony dysków. Prognozowana wielkość rynku w kwartale grudniowym osiągnie 145-155 milionów dysków.

W pierwszym kwartale Seagate przewiduje przychód nieco powyżej górnego przedziału wcześniejszej prognozy. W przypadku większego popytu na produkty OEM, co wystąpiło w ostatnim kwartale, przychód na pierwszy kwartał roku fiskalnego może być większy niż w bieżącej zaktualizowanej prognozie. W rezultacie umacniania się pozycji firmy na rynku dysków 2,5 oraz 3,5-calowych oraz w wyniku wzrostu efektwności produkcji i wykorzystania mocy produkcyjnych, marża brutto jako procent przychodu jest przewidywana na poziomie 23-24%.

Poziom zapasów we wszystkich kanałach sprzedaży pozostaje na poprawnym poziomie, z podażą odpowiadającą popytowi.

Popyt i ceny w pozostałych tygodniach kwartału będą kluczowe w określeniu wyników operacyjnych dla pierwszego kwartału 2010.

Seagate jest światowym liderem w dziedzinie dysków twardych i rozwiązań do przechowywania danych. Więcej informacji na temat firmy Seagate znajdziecie Państwo pod adresem: www.seagate.com

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu