Zyskowna Grupa DFP

Spółka DFP Doradztwo Finansowe w okresie ośmiu miesięcy bieżącego roku odnotowała zysk brutto. Wzrosły zarówno przychody ze sprzedaży jak i z aktywów spółki. DFP Doradztwo Finansowe SA poprawiło swoje wyniki finansowe w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. Za okres od stycznia do końca sierpnia br. spółka odnotowała zysk brutto w kwocie 40 tys. zł. Na koniec pierwszego półrocza br. DFP jeszcze notowała stratę w wysokości prawie 360 tys. zł. Lepsze wyniki były możliwe dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży i aktywów spółki, które wzrosły odpowiednio o około 80 % i 64 % w stosunku do półrocznych wyników podanych na koniec czerwca br.

– Wypracowanie dodatniego wyniku było możliwe dzięki poprawie koniunktury na rynkach finansowych oraz wzrostowi liczby realizowanych przez nas kontraktów. – powiedział Piotr Jędrzejczak, prezes DFP – Zysk odnotowała także nasza spółka zależna, Dom Maklerski DFP Sp. z o.o., która rozpoczęła swą działalność w grudniu 2008 r. Wystarczyło trochę ponad pół roku, żeby stała się dochodową częścią grupy kapitałowej.

Dodatkowo Grupa DFP w porównaniu do danych za pierwsze półrocze odnotowała wzrost wartości swoich aktywów na koniec sierpnia 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza br. o około 420 tys. zł. Poprawa wyceny wartości papierów wartościowych wynikała z lepszej koniunktury giełdowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu