Patrioci na zakupach – lepiej wykształceni i lepiej zarabiający mieszkańcy dużych i średnich miast

Podsumowujące kampanię „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” badania TNS OBOP wskazały jak wygląda nasz patriotyzm podczas zakupów oraz do kogo dotarł przekaz akcji. Z rozpoczętą pod koniec marca 2009 roku kampanią zetknęła się blisko połowa Polaków. Porównując z rokiem 2008 więcej jest wśród nich osób z najwyższym potencjałem nabywczym. Na polskość podczas zakupów najmniej zwracają uwagę osoby w średnim i młodszym wieku, mieszkańcy małych miast, uczniowie i studenci.

Cel kampanii został osiągnięty. Dzięki promocji racjonalnego podejścia do kwestii kupowania polskich produktów, z ideą akcji udało się dotrzeć do grup społeczno – zawodowych, które mają największy wpływ na nasze zachowania, na ustanawiane trendy. Hasło „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” znane jest dziś wśród ponad 50% kierowników i specjalistów, prywatnych przedsiębiorców, pracowników administracji i usług. Tych, dla których kupowanie polskich produktów nie jest bardzo ważne, będą przekonywać kolejne tego typu inicjatywy, m.in. kampania kierowana do uczniów.

Nowa jakość zakupowego patriotyzmu

Jak zauważa Artur Czajka – lider Sektora Badań Konsumenckich w TNS OBOP – podczas robienia zakupów Polacy od kilku lat konsekwentnie kierują się przede wszystkim ceną produktów. Widać jednak, że w tym roku odsetek wskazań na cenę podniósł się, co tłumaczyć można panującym kryzysem i większą skłonnością do ograniczania wydatków. Warto natomiast podkreślić, że wzrosła jednocześnie liczba tych, dla których ważna jest jakość artykułów, które kupują. Jakość jest drugim po cenie, najczęściej wskazywanym elementem, na który zwracamy uwagę podczas zakupów.

Jednym z założeń kampanii była budowa pozytywnego wizerunku polskich produktów oraz umacnianie dumy z tego co polskie. Hasło „Kupuj Nasze.PL” mówi – kupuj polskie produkty, ale tylko wtedy, gdy są one naprawdę dobre. Większa uwaga jaką polscy konsumenci zwracają na jakość produktów pozwala sądzić, że przekaz ten został przez nich dobrze przyjęty.

Liczba osób spontanicznie kierujących się polskim pochodzeniem produktów z każdym rokiem się zmienia. Tuż po naszym wejściu do Unii Europejskiej było ich ponad 13%, dziś odsetek ten jest nieco niższy, widać jednak wyraźnie dużą zamianę jakościową profilu zakupowego patrioty. W porównaniu z latami ubiegłymi, na polskość produktów zwracają uwagę w większym stopniu osoby lepiej oceniające swoją sytuację materialną, pochodzące z większych miast, lepiej zarabiające.

Są to osoby, które kiedyś chętniej sięgały po lepiej oceniane produkty zagraniczne. Dziś mając wybór i nie kierując się wyłącznie ceną, częściej wybierają to co polskie. Świadczyć to może z jednej strony o wzroście jakości polskich wyrobów, z drugiej o lepszym ich postrzeganiu. Budowanie pozytywnej percepcji polskich produktów było natomiast jednym z głównych celów przeprowadzonej kampanii.

Kampania „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” w założeniach…

Kampania „Kupuj Nasze.PL” od początku obliczona była na długofalowe działania promocyjne i edukacyjne. Trwałą postawę zakupowego patriotyzmu wytworzyć można tylko poprzez systematyczne przypominanie o tym, że warto częściej wybierać to co polskie. Z tego właśnie powodu organizująca program Fundacja nieustannie ponawia tego typu inicjatywy.

Ważnym założeniem akcji było uzmysłowienie, że konsumencki patriotyzm ma sens tylko wtedy, gdy poprzez nasze zakupowe decyzje promujemy naprawdę dobre produkty. Tylko taka postawa stymuluje ich rozwój i wpływa na kondycję produkujących je firm, a przez to przekłada się na sytuację całej gospodarki.

Kolejna istotna rzecz to wizerunek polskiego produktu, który w naszej świadomości często jest jeszcze daleki od ideału. Tymczasem jest bardzo wiele przykładów, które pokazują, że to co polskie może być naprawdę dobre. Dzięki inicjatywie „Kupuj Nasze.PL” coraz więcej Polaków dowiaduje się, że produkujemy luksusowe jachty, samoloty, sportowe samochody, popularne w wielu krajach autobusy, a także cenione na świecie oprogramowanie komputerowe, czy sprzęt sportowy – produkty zazwyczaj nie utożsamiane z naszym krajem.

Jest całe grono polskich firm, które mogą poszczycić się wspaniałymi sukcesami. Jednym z celów Fundacji jest wyróżniać je, łatwym do odczytania znakiem „Kupuj Nasze.PL”. W trakcie całej kampanii do programu tego przystąpiły 23 firmy: Bakoma, ARO, Dax Cosmetics, Joanna, Śnieżka, Tabit, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Ayala, Jurajska, Biurfol, Mayones, Oceanic, Orlen Oil, Emalia Olkusz, Rystor, Kubala, AP Polska, ICAR, Huta Szkła IRENA, BPSC, ArcaBit, Polska Róża oraz M-CORPORATION.

… i w liczbach

Kampania „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” rozpoczęła się inauguracyjną konferencją 20. marca 2009 roku. Jej twórcom od początku zależało, by przekaz akcji dotarł do jak największej ilości osób. Udało się to osiągnąć, co najlepiej pokazują badania TNS OBOP, z których wynika, że z kampanią zetknęło się aż o 10% osób więcej niż w roku 2008. Ogromnie przyczyniły się do tego materiały reklamujące akcję, które pojawiły się w sumie w 42. różnych mediach. Dzięki zaangażowaniu domu produkcyjnego OTO FILM, na potrzeby kampanii postały trzy spoty telewizyjne, które łącznie wyemitowano ponad 1500 razy. Ponadto 20 razy przedrukowany został promujący kampanię layout prasowy, który pojawił się w prasie ogólnopolskiej, tematycznej, handlowej i branżowej.

Kampanii „Kupuj Nasze.PL” towarzyszyły także mocne działania PR. Związane z nią informacje dziewięciokrotnie pojawiły się w serwisach największych kanałów telewizyjnych, z kolei w prasie, radiu oraz Internecie opublikowane zostały ponad 60 razy. Przekaz kampanii obecny był ponadto na trzech wydarzeniach, których partnerem została Fundacja: na konferencji Retail Giga Con w Warszawie, na Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show w Radomiu oraz na Dniach Partnerstwa Lokalnego w Krakowie. Ważnym elementem kampanii jest stworzona przez agencję interaktywną Insignia strona internetowa www.kupujnasze.pl , która od kwietnia 2009 roku zanotowała ponad 70 tys. odsłon.

Społeczni partnerzy kampanii

Sukces kampanii „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” jest wspólnym osiągnięciem wszystkich tych którzy zaangażowali się w organizację tej inicjatywy. Warto podkreślić, że udział partnerów akcji miał charakter czysto społeczny. Wymienić należy wśród nich przede wszystkim: strategicznego partnera Fundacji – agencję reklamową DEMO Effective Launching, dom Mediowy PRO Media House, a także wspomniane już firmy OTO Film, TNS OBOP, Insignia oraz Sare – odpowiedzialną za newsletter kampanii.

Rozgłos całego wydarzenia jest wynikiem nieocenionej aktywności jego patronów mediowych, którymi zostały kanały telewizyjne: TVN, TVN24, TVN CNBC Biznes, TVN7, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, TVP1, TVP2, TVP Info, TV Biznes, Tele5, AXN, Hallmark, Travel Chanel, Planete, Movies24, Hyper, ZONE Europa, ZONE Club, ZONE Romantica, ZONE Reality. Prasa oraz Internet: Rzeczpospolita, Przekrój, Media Regionalne, Strefa Biznesu, Onet.pl, Brief for Poland, Przegląd Sportowy, Just Quality, Euroexpert, Portfel.pl, Capital24.tv. Media handlowe i branżowe: Handel, Agro Trendy, Magazyn Przemysłu Mięsnego, Cukiernictwo i Piekarstwo, Gieldaspozywcza.pl. Nośniki video firm: Euronet, Bizart, Ad-Vision, Infoscreen, Call2Action, AutoBOX i Web-Kiosk.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu