Place zabaw w Warszawie – co się zmieniło po roku

Jutro, tj. w czwartek, 24 września br. na placu zabaw przy ul. Odyńca 6A (róg al. Niepodległości)* dzieci i ich rodziców, którzy akurat tam będą, spotka nie lada niespodzianka. Animatorzy miejskiego Centrum Komunikacji Społecznej i wolontariusze przeprowadzą z dziećmi gry i zabawy, a ich opiekunowie dowiedzą się w jaki sposób bezpiecznie korzystać z placu zabaw.

Takie „lotne” ekipy odwiedzają warszawskie place zabaw już od sierpnia br. Zawsze pojawiają się bez uprzedzenia. To jedno z działań kampanii informacyjnej „Baw się bezpiecznie na placu zabaw”. Zainteresowane media zapraszamy jutro na godzinę 12.00 na plac zabaw przy ul. Odyńca, gdzie – poza możliwością zobaczenia działań animatorów – zostanie omówione, co zmieniło się przez ostatni rok na warszawskich placach zabaw.

* adres placu zabaw, na którym jutro odbędą się zajęcia, jest informacją tylko dla mediów.

UWAGA: W przypadku deszczu zajęcia i spotkanie z mediami nie odbędą się. Kontakt: Agnieszka Kłąb /519/ 066 077

Od dwóch lat Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy koordynuje interdyscyplinarny projekt „Warszawskie place zabaw”. Głównym jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom bawiącym się na warszawskich placach zabaw, poprzez bieżącą kontrolę ich czystości i zapewnienie bardzo dobrego stanu technicznego znajdujących się na nich urządzeń.

W ramach projektu, w sierpniu zeszłego roku, powstał raport o stanie miejskich placów zabaw. Zalecenia wynikające z raportu to podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu placów zabaw oraz dostosowania ich ilości do rosnącego zapotrzebowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu