Koniunktura w przemyśle coraz lepsza, budownictwo i handel czekają na poprawę

Z comiesięcznego badania koniunktury gospodarczej, przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że oceny stanu i perspektyw sytuacji w przemyśle są coraz lepsze. Nieco gorzej wygląda jednak koniunktura w handlu detalicznym i budownictwie. W usługach jest różnie.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle wyszedł na plus i wynosił 2 punkty. W sierpniu osiągnął wartość minus 1, a w lipcu minus 4. Poprawa jest więc widoczna i ma charakter dosyć trwałej tendencji. Przedsiębiorcy nienajlepiej oceniają bieżącą sytuację, ale z optymizmem patrzą na perspektywy wzrostu produkcji i portfela zamówień w przyszłości. W ocenach obecnej i przyszłej sytuacji finansowej firm ich optymizm jest znacznie mniejszy. Największym pesymizmem charakteryzowały się oceny sytuacji w branży odzieżowej, sprzętu transportowego, metali, maszyn i urządzeń. O wiele lepiej koniunkturę postrzegali producenci papieru, artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych, mebli, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów chemicznych.

W budownictwie już w sierpniu ogólny klimat koniunktury nieznacznie poprawił się w porównaniu z poprzednimi miesiącami, choć wciąż był gorszy niż w sierpniu ubiegłego roku. Wynosił minus 5 pkt. i we wrześniu pozostał na tym samym poziomie. O optymizmie wśród przedsiębiorców wciąż trudno było mówić. Nie spodziewają się oni poprawy w najbliższej przyszłości. Jako największe bariery w swej działalności w dalszym ciągu wymieniają oni konkurencję ze strony innych firm i wysokie koszty zatrudnienia. Nieco mniej pesymistycznie niż w lipcu oceniali popyt na swoje usługi. W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku ten ostatni czynnik pogorszył się najbardziej dynamicznie. Generalnie we wszystkich aspektach badania koniunktury lepsze oceny płyną z firm większych, zatrudniających ponad 250 pracowników.

Bardzo podobnie bariery w działalności oceniały w sierpniu firmy handlowe. Ogólny wskaźnik koniunktury w ich przypadku w sierpniu wzrósł do 3 punktów z minus 2 w lipcu. Jednak we wrześniu wyliczenia wskazują na zero, a więc na pogorszenie ocen w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak prognozy na najbliższe miesiące nie są już tak złe, jak w sierpniu.

W usługach sytuacja jest dość zróżnicowana. Najbardziej optymistycznie, podobnie jak w sierpniu, oceniają ją przedstawiciele firm związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Gorsze były oceny w pozostałej działalności usługowej oraz w usługach transportowych i związanych z gospodarką magazynową.

Z badań tych płynie jeszcze jeden, wspólny dla wszystkich branż i dziedzin działalności wniosek: lepiej radzą sobie i bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość firmy większe, zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Roman Przasnyski

Główny Analityk Gold Finance

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu