Kluczowe czynniki sukcesu Pierwotnej Oferty Akcji (IPO)

Upublicznienie spółki i wejście na giełdę to początek znaczących zmian w firmie. Otwiera drogę do kapitału umożliwiającego finansowanie rozwoju, daje dostęp do instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych, zwiększa wiarygodność firmy w oczach kontrahentów. To również niewątpliwy prestiż dla firmy. Wizję dostępu do kapitału poprzedza jednak skomplikowany proces IPO*, z którym często związana jest finansowa reorganizacja spółki.

Analiza przeprowadzona przez zespół IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK kierowany przez dyrektora Tomasza Ciborowskiego, wskazuje na kluczowe 5 elementów decydujących o pomyślnym zakończeniu procesu IPO.

Atrakcyjna branża

O atrakcyjności branży danej spółki decydują przede wszystkim obiecujące perspektywy wzrostu branży. Inwestorzy chcą kupować akcje spółek z dobrze rokujących sektorów. Przyszły emitent powinien mieć stabilną pozycję rynkową. Dodatkowym atutem jest brak lub niska liczba spółek z danej branży notowanych na GPW.

Sytuacja finansowa

Istotnym czynnikiem jest dobra sytuacja finansowa spółki. Spółka musi być rentowna lub przynajmniej mieć perspektywę osiągnięcia zysków w krótkim okresie.

Wiarygodne cele emisji

Wiarygodne cele emisji to kolejny kluczowy czynnik. W szczególności jasno określone cele pozyskania środków oraz inwestycje skutkujące rozwojem spółki i wzrostem rentowności. Konstruując prospekt emisyjny trzeba przekonać inwestorów, że ich kapitał zostanie wykorzystany w optymalny sposób.

Kompetentny zarząd

Bardzo ważnym elementem decydującym o pomyślnym zakończeniu procesu IPO jest wiarygodny zarząd, potrafiący przekonać inwestorów swoim doświadczeniem i znajomością branży. Należy tutaj podkreślić znaczenie umiejętności interpersonalnych zarządu, ważnych przy przekonywaniu inwestorów do zainwestowania w dane akcje.

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zdarzają się sytuacje gdy inwestorzy idą na spotkanie z emitentem sceptycznie nastawieni do proponowanej oferty, a po bardzo dobrym spotkaniu z zarządem podejmują decyzję o kupnie akcji, bo zostali „oczarowani” przez zarząd – mówi Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

Doświadczony i skuteczny zespół doradców IPO

Sukces IPO to również doświadczony i skuteczny zespół doradców – finansowego, prawnego oraz audytora. „Klienci coraz częściej uświadamiają sobie rolę doradcy finansowego. Prawo nie nakłada obowiązku jego zatrudnienia, obligatoryjny jest jedynie udział domu maklerskiego i audytora. Jednak to właśnie doradca finansowy koordynuje cały proces. Jego praca w dużym stopniu wpływa na zwiększenie efektywności procesu i dopasowanie potrzeb finansowych do rzeczywistości rynkowej. Rolą doradcy jest również przygotowanie zarządu do spotkań z analitykami i inwestorami. W efekcie zaangażowanie doradcy często przekłada się na wyższą wycenę akcji w ofercie publicznej” – mówi Tomasz Ciborowski, dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK. „Osoby myślące o IPO powinny starannie przeanalizować swoje firmy pod kątem tych obszarów. Jeśli spełniają te aspekty mogą z sukcesem przeprowadzić emisję nawet w okresach gorszej koniunktury giełdowej” – podsumowuje.

Szczególnym przypadkiem IPO są oferty spółek Skarbu Państwa. Z reguły budzą one duże zainteresowanie ze strony inwestorów, gdyż Skarb Państwa jest nietypowym właścicielem. Posiada bardzo wiele spółek z różnych branż i jego celem jest prywatyzacja wielu firm, a nie tylko tej jednej, która właśnie jest oferowana.

W praktyce oznacza to tyle, że inwestorzy oczekują, że na ofertach spółek Skarbu Państwa można będzie zarobić więcej niż na IPO prywatnej spółki, bo MSP będzie chciało przyciągnąć inwestorów również do kolejnych ofert.

Myślę, że możemy spodziewać się większej niż dotychczas liczby IPO w końcówce tego roku i w przyszłym roku. Będzie to efektem poprawy koniunktury oraz wzrostu wycen na giełdzie w pierwszej połowie tego roku. Również zapotrzebowanie na kapitał wzrośnie, bo firmy ruszą z wstrzymanymi wcześniej inwestycjami.

Do tego dojdzie efekt wielkich ofert publicznych spółek Skarbu Państwa, które najczęściej pobudzająco działają na rynek – dodaje Tomasz Ciborowski.

* IPO – oferta akcji na rynku pierwotnym

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu