Przejdź do treści

Czy szczyt G-20 zakończy się redukcją planów bonusowych?

Eksperci firmy doradczej Hay Group analizują strukturę wynagrodzeń zarządów.  W trakcie szczytu G-20, który rozpoczyna się w dniu dzisiejszym w Pittsburgu, ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych dyskutować będą m.in. na temat regulacji wysokości premii przyznawanych kadrze zarządzającej z sektora bankowego. Z badań globalnej firmy doradczej Hay Group wynika, że w 2008 roku odnotowano pierwszy od 7 lat spadek wysokości wynagrodzeń zarządów firm na całym świecie.

Premie roczne otrzymywane przez zarządy zmniejszone zostały średnio o 10,9%. Polscy eksperci firmy doradczej Hay Group, w ramach przeprowadzanego co roku badania wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej, porównali strukturę wynagrodzeń zarządów w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Na listopad br. planowane jest wydanie przez polski oddział Hay Group tegorocznego raportu z polskiego badania TopEx.

Wyniki badania „CEO Compensation Study” – przeprowadzonego przez firmę Hay Group oraz „The Wall Street Journal” – wskazują, że w 2008 roku odnotowano pierwszy od 7 lat spadek wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez kadrę zarządzającą na całym świecie:

 1. wynagrodzenia – tzw total cash (pensja podstawowa + premia roczna) otrzymywane przez zarządy zmniejszyły się o 8,5%,
 2. premie roczne zmniejszone zostały o 10,9%,
 3. najwyższe redukcje wysokości wynagrodzeń total cash otrzymywanych przez zarząd odnotowano w branży finansowej – wyniosły one aż 43,1%.

Wraz ze zmniejszeniem wysokości wynagrodzeń rozpoczęła się również ożywiona dyskusja wokół tematu ładu korporacyjnego, ograniczenia planów bonusowych oraz zmiany struktury wynagrodzeń zarządów.

Skład obecnych pakietów płacowych zarządów w Polsce różni się od typowej struktury wynagrodzeń zarządów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o proporcje między różnymi składnikami wynagrodzeń całkowitych, udział pensji podstawowej otrzymywanej przez zarządy polskich firm jest wyższy niż udział wynagrodzeń zmiennych, uzależnionych od wyników biznesowych.

Zgodnie z danymi firmy doradczej Hay Group, struktura stałej i zmiennej części wynagrodzeń zarządów wynosi obecnie:

 1. w Polsce – jest to ok. 2,5:1,
 2. w Europie – 1:2,
 3. w Stanach Zjednoczonych – 1:6,

Komisja Europejska (KE) postuluje ograniczenie zmiennej części wynagrodzeń wypłacanych kadrze zarządzającej. Zdaniem ekspertów Hay Group, zalecenia KE potwierdzają kilka ważnych tendencji w obszarze wynagrodzeń zarządów. Należą do nich m.in:

 1. generalny nacisk na zmniejszanie wysokości wynagrodzeń zarządów,
 2. ograniczenie zmiennej części wynagrodzeń, w tym zwłaszcza wysokości premii rocznej,
 3. odroczenie wypłaty części premii rocznej ze względu na sytuację rynkową oraz „niewygasłe zagrożenia” związane z kondycją spółki,
 4. większy nacisk na wypłatę premii długoterminowych, które mają promować wśród CEO
 5. oraz menedżerów liniowych postawy sprzyjające realizacji strategicznych celów firmy,
 6. zmiana dotychczasowej praktyki dotyczącej bezwarunkowej wypłaty odpraw zarządom firmy.

„Typowe plany bonusowe, których ograniczenie dyskutowane będzie na szczycie G-20, opierają się na ustanowieniu określonego progu efektywności (bazującego na kryterium zysku), oraz szybkim przyroście premii kadry zarządzającej po osiągnięciu wyznaczonych celów (często w perspektywie jednego roku)” – komentuje Bogusław Dąbrowski, ekspert firmy doradczej Hay Group w zakresie wynagradzania najwyższej kadry zarządzającej. „Tymczasem optymalnym rozwiązaniem jest przyjęcie systemu zrównoważonych wynagrodzeń zmiennych, które opierać się będą również na kryteriach niefinansowych. W tym momencie o wiele ważniejsze okazuje się więc pytanie: „za co płacimy”, a nie – „ile płacimy”. Biorąc pod uwagę stabilność sytuacji spółki, działania zarządów powinny być oceniane także z punktu widzenia długoterminowej korzyści dla akcjonariuszy”
– dodaje Dąbrowski.

Najnowsze dane nt. wynagrodzeń polskiej kadry zarządzającej zostaną opublikowane przez firmę doradczą Hay Group w listopadzie br. Doroczny raport TopEx zawierać będzie informacje takie jak m.in.:

 1. rynkowe poziomy wynagrodzeń TopExecutives (np. prezesów zarządu, dyrektorów generalnych),
 2. wpływ obecnej sytuacji ekonomicznej na zmiany pakietów wynagrodzeń zarządów,
 3. relację poziomów płac zarządów w Polsce do rynków europejskich i światowych.

Hay Group posiada międzynarodowo spójną bazę  wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej. Od 1999 roku firma prowadzi na krajowym rynku regularne badania TopEx, dzięki czemu polska baza danych Hay Group zawiera informacje o wynagrodzeniach ponad 1200 osób, zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w ponad 220 organizacjach.