Coraz więcej powodów do optymizmu

Ponad połowa firm goszczących na konferencji poświęconej rozwiązaniom IT dla branży budowlanej pozytywnie ocenia swoją sytuację. Polepszającym się nastrojom towarzyszy coraz większa otwartość na pozyskiwanie rozwiązań informatycznych. Odmiennie kształtują się jednak ich oczekiwania wobec kompleksowego oprogramowania oraz pomysły na finansowanie takich inwestycji.

Ponad czterdziestu przedstawicieli firm zgromadzonych na konferencji zorganizowanej przez firmę BPSC, reprezentowało zarówno przedsiębiorstwa budowlane jak i reprezentanci branż produkcyjnych, dystrybucji materiałów dla budownictwa oraz usług remontowo – budowlanych.

55 proc. przedsiębiorstw reprezentujących ten sektor określiło w badaniu ankietowym swoją sytuację, jako dobrą bądź poprawiającą się w stosunku do początku 2009 roku. Prawie

64 proc. respondentów wskazało na zainteresowanie pozyskaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Co ciekawe, odsetek ten jest jeszcze większy w grupie podmiotów gorzej oceniających swoją kondycję biznesową.

Spośród rozwiązań zawartych w zintegrowanym systemie klasy ERP/MRPII, jako najistotniejsze dla poprawy wydajności firmy i ograniczania kosztów respondenci wskazali te, odpowiedzialne za zarządzanie produkcją (54 proc. wskazań). Wybór ten był szczególnie popularny w grupie przedsiębiorstw wskazujących na słabszą sytuację ekonomiczną. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: gospodarka magazynowa oraz księgowość i finanse.

Równie wyraźna tendencja zauważalna jest w przypadku wskazań dotyczących źródeł finansowania takich inwestycji. W grupie 54 proc. respondentów wybierających wykorzystanie własnych środków, zdecydowaną większość stanowiły firmy, które nie odczuwają jeszcze końca kryzysu ekonomicznego. Większą otwartością na finansowanie inwestycji informatycznych ze środków unijnych, kredytów bankowych czy w ramach leasingu wykazują przedsiębiorstwa dobrze oceniające swoją sytuację.

– Branża budowlana jest przez nas traktowana, jako jeden z „papierków lakmusowych” kondycji ekonomicznej ogółu przedsiębiorstw, będących potencjalnymi nabywcami kompleksowych systemów informatycznych. Wyniki naszego badania nastrojów potwierdzają spostrzeżenia z bezpośrednich rozmów handlowych. Klienci dostrzegając spore możliwości wsparcia swojej działalności zaawansowanymi systemami informatycznymi, szczególne zainteresowanie poświęcając tym rozwiązaniom, które mają bezpośredni wpływ na szybko dostrzegalne korzyści. Coraz istotniejsza staje się również kwestia doboru źródeł finansowania najlepiej odpowiadających możliwościom oraz kondycji biznesowej przedsiębiorstwa – zauważa Jarosław Staroń, Menadżer ds. kontraktów, odpowiedzialny w BPSC za sektor budowlany.

Uczestnicy organizowanej w dniach 17-18 września konferencji mieli okazję przekonać się jak zaawansowane oprogramowanie wspomagające planowanie i harmonogramowanie produkcji sprawia, że zintegrowany system staje się idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw sektora budowlanego. Zgromadzeni zapoznali się z możliwościami systemu Impuls 5, który kompleksowo wspiera zarządzanie przedsiębiorstwami budowlanymi gwarantując m.in.: wzrost bezpieczeństwa kontraktów, przejrzystość działań i możliwość szybkiego podejmowania czynności korygujących, lepszą współpracę z podwykonawcami, kompleksowy controling wielu projektów oraz efektywniejszą komunikację z pracownikami.

Możliwości nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie projektami zaprezentowane zostały na przykładzie współpracującego z systemem Impuls 5 rozwiązania humanWORK firmy Human Dialog. Zagadnienia związane z technologią bazy danych i infrastruktury sprzętowo – sieciowej przybliżyli przedstawiciele firm Oracle, IBM. Firma Consorg przybliżyła kwestie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym poprzez controlling projektów.

Wśród firm sektora budowlanego, wykorzystujących system Impuls, autorstwa BPSC, znajdują się między innymi: Elektromontaż Północ, P.V. Prefabet Kluczbork, Masfalt, Dryvit Systems USA (Europe), Atal, Elbud Katowice, Elgór+Hansen, Drogomex oraz Mostostal Warszawa, Mostostal Płock, Mostostal Puławy i Mostostal Kielce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu