W jakim kierunku zmierza windykacja w Polsce?

Rynek zarządzania wierzytelnościami zmienia się w ostatnim okresie bardzo dynamicznie. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, ale także dzięki działaniom wierzycieli. Stają się oni coraz bardziej świadomi roli, jaką pełnią narzędzia służące utrzymywaniu płynności finansowej i odzyskiwaniu należności. Szczególnie teraz, gdy gospodarka zmaga się z trudnościami, rola zarządzania wierzytelnościami jest nie do przecenienia. Rynek wymusza tworzenie nowych, coraz skuteczniejszych rozwiązań, co zaowocowało powstaniem usług łączących prewencję z windykacją.

Już teraz większość przedsiębiorców zdała sobie sprawę z tego, że dochodzenie płatności od nierzetelnego klienta po sprzedaży usługi to proces często żmudny i skomplikowany. Dlatego coraz częściej korzystają z narzędzi, które mogą zabezpieczyć ich przed nieuczciwym partnerem. Również praktyka biznesowa pokazuje, że im wcześniej firmy reagują na kłopoty z płatnościami, tym lepiej na tym wychodzą. Coraz większe znaczenie zaczęła zyskiwać prewencja, a zainteresowanie usługami biur informacji gospodarczej rośnie z każdym miesiącem.

Nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że nawet sprawdzony i solidny dotychczas klient zawsze będzie terminowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek zwłoki w płatnościach. Zarówno instytucje finansowe jak i przedsiębiorcy coraz poważniej podchodzą do ryzyka opóźnień, a w konsekwencji rynek zarządzania wierzytelnościami rośnie coraz szybciej. Z jednej strony świadczy to o tym, że wraz z rozwojem gospodarki i liczby transakcji proporcjonalnie coraz więcej podmiotów nie płaci w terminie, z drugiej strony, wierzyciele nie są już bierni, tylko szybko reagują na potencjalne jak i pojawiające się kłopoty finansowe.

Bez wątpienia na znaczeniu zyskuje również factoring, który co roku notuje co najmniej kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów. Świadczy to o tym, że przedsiębiorcy chcą dobrze zabezpieczać swoje transakcje i swoje firmy przed utratą płynności finansowej.

Obecnie obserwujemy na rynku rosnące zainteresowanie usługami łączącymi działania prewencyjne z windykacyjnymi. Powierzenie tego procesu wyspecjalizowanym firmom zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność rozbudowy własnych struktur operacyjnych, obniża koszty i zapewnia wyższą skuteczność działań. Taką kompleksową ofertę, jako pierwsza na rynku, wprowadziła Grupa Kapitałowa KRUK tworząc usługę hybrydową. Jej istotą jest połączenie wiedzy o płatnościach i dłużnikach zgromadzonej w Europejskim Rejestrze Informacji Finansowej BIG S.A. z działaniami windykacyjnymi firmy KRUK – największego podmiotu tej branży.

Wprowadzając takie rozwiązanie spodziewaliśmy się wyższych skuteczności procesu odzyskiwania należności. Pierwsze efekty przerosły jednak nasze oczekiwania. Szybko też okazało się, że wierzyciele potrzebowali właśnie takiego narzędzia. Wygląda na to, że jest to jeden z kluczowych kierunków rozwoju branży zarządzania wierzytelnościami w najbliższych latach. Działania hybrydowe są rozwiązaniem uniwersalnym, z którego mogą korzystać zarówno banki, pośrednicy kredytowi czy leasingodawcy, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. Sprawdzają się i w sektorze consumer finanse i w B2B. Spełniają najważniejsze warunki stawiane przez wierzycieli: redukują ryzyko zawarcia umowy z nierzetelnym partnerem oraz znacząco podnoszą skuteczność procesu odzyskiwania należności.

Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu