Schneider Electric prezentuje pierwszy na świecie bezprzewodowy i bezbateryjny przełącznik zgodny z technologią ZigBee

Firma Schneider Electric przedstawiła prototyp pierwszego na świecie przełącznika kompatybilnego z technologią ZigBee, wykorzystującego wewnętrzne zasilanie. Prezentacja odbyła się podczas Europejskiego Forum ZigBee w Monachium w Niemczech.

Wprowadzając bezprzewodowy, niewymagający baterii przełącznik zgodny ze standardem ZigBee, firma Schneider Electric odpowiada na rynkowe zapotrzebowanie na produkt, który:

  • jest łatwy w instalacji dzięki pracy bezprzewodowej,
  • działa niezawodnie – bez przerw i konieczności konserwacji,
  • jest ekologiczny, gdyż jego użycie nie wiąże się z potrzebą przetwarzania zużytych baterii.

Przełącznik ilustruje dwie kwestie, które zdaniem firmy Schneider Electric są kluczowe podczas projektowania bardziej energooszczędnych rozwiązań dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Z jednej strony, jest to prawdziwa interoperacyjność sprzętu sieciowego. Z drugiej, stworzenie fundamentów do przyszłej rozbudowy, jakie zapewnia wspólny standard technologiczny.

– Dział innowacji firmy Schneider Electric osiągnął prawdziwy przełom technologiczny, opracowując pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Było to możliwe dzięki prowadzeniu intensywnych prac rozwojowych – powiedział Philippe Delorme, Wiceprezes Schneider Electric ds. Strategii i Innowacji. – Sięgając po globalny, otwarty standard, upraszczamy komunikację i przyczyniamy się do urzeczywistnienia idei inteligentnego otoczenia (ambient intelligence) w budynkach.

Firma Schneider Electric jest jednym z liderów organizacji ZigBee Alliance. Bardzo szybko podjęła decyzję o promowaniu tej technologii bezprzewodowej jako standardu, dzięki któremu różne systemy, wykorzystujące częstotliwości radiowe, mogą się ze sobą komunikować, ulepszając nasze codzienne życie.

Proste, otwarte standardy technologiczne są najlepszym sposobem na promowanie rozwoju nowych, bardziej efektywnych aplikacji. Schneider Electric, jako globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią, aktywnie dąży do rozwoju tego typu standardów w energetyce i automatyce, a także w komunikacji i IT. Z tego względu uczestniczy w pracach wielu lokalnych i międzynarodowych organizacji standaryzujących, takich jak IEC, ISO czy ODVA.

Prototyp zaprezentowany w Monachium to efekt zaangażowania się firmy Schneider Electric w europejski program HOMES (www.homesprogramme.com), skupiający 13 producentów i organizacji badawczych. Jego celem jest tworzenie rozwiązań pozwalających uzyskać optymalne parametry energetyczne we wszystkich budynkach. Emulacja i współdzielenie się wiedzą w ramach tego ekosystemu znacząco przyspieszyło opracowanie zgodnego z ZigBee przełącznika z własnym zasilaniem.

Zespoły badawczo-rozwojowe firmy Schneider Electric, odpowiadając na wyzwanie, jakim jest poprawa efektywności wykorzystania energii, kierują się także chęcią zaoferowania zoptymalizowanej łączności i prostych rozwiązań. Tworząc przełomowe technologie zgodnie z oczekiwaniami najważniejszych podmiotów rynkowych i koncentrując swoje wysiłki innowacyjne na zadowoleniu klientów, Schneider Electric przyczynia się do powstawania energetycznych rozwiązań przyszłości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu