Przejdź do treści

Sanofi-Aventis finalizuje transakcję nabycia udziałów firmy Merck w Merial Limited

Firma Sanofi-Aventis, notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY) oraz firma Merck & Co., Inc., notowana na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: MRK), ogłosiły, że transakcja nabycia przez Sanofi-Aventis 50-procentowego udziału firmy Merck w spółce Merial Limited została sfinalizowana.

Firma Sanofi-Aventis nabyła udziały posiadane przez firmę Merck w spółce Merial Limited za kwotę 4 miliardów USD. Spółka Merial, utworzona w 1997 r., jest liderem w branży weterynaryjnej.  Do tej pory była 50/50 joint venture pomiędzy Merck a Sanofi-Aventis, natomiast teraz jest w stu procentach spółkę zależną Sanofi-Aventis.

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej 29 lipca 2009 r., po finalizacji fuzji Merck/Schering-Plough, Sanofi-Aventis będzie dysponować możliwością połączenia spółek Intervet/Schering-Plough Animal Health ze spółką Merial w celu utworzenia joint venture w ramach branży weterynaryjnej o równym udziale nowej firmy Merck i Sanofi-Aventis. Jeśli Sanofi-Aventis zdecyduje się zrealizować tę opcję, konieczne będzie uzyskanie zgody odpowiednich władz antymonopolowych na utworzenie nowego joint venture w branży weterynaryjnwej.

Oczekuje się, że nabycie udziałów w spółce Merial spowoduje wzrost wysokości skorygowanego dochodu netto Sanofi-Aventis już w pierwszym roku.

„Z wielką przyjemnością pragnę powitać spółkę Merial w rodzinie Sanofi-Aventis” – oświadczył Christopher A. Viehbacher, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis. „Nabycie akcji spółki Merial spowoduje umocnienie pozycji Sanofi-Aventis na atrakcyjnym rynku leków weterynaryjnych. Krok ten stanowi wyraz naszej strategii rozwoju i dywersyfikacji działalności w celu osiągnięcia pozycji globalnego, lidera w branży opieki zdrowotnej, a także zagwarantowania stabilnego rozwoju firmy oraz obniżenia poziomu ryzyka.

„Sprzedaż posiadanych przez Merck udziałów w spółce Merial pozwoli nam na zakończenie działań w zakresie fuzji z Schering-Plough zgodnie z planem w czwartym kwartale” – powiedział Richard T. Clark, Przewodniczący, Prezes oraz Dyrektor Generalny firmy Merck. – „Wierzymy, że nowa firma Merck zdobędzie silną pozycję na rynku leków weterynaryjnych oraz wykorzysta obiecujące możliwości wzrostu w tym sektorze.”

Firma Merial będzie podlegać Hanspeterowi Spekowi, Wiceprezesowi Wykonawczemu ds. Działalności Operacyjnej w Grupie Sanofi-Aventis.

W 2008 r. firma Merial zajmowała 3. pozycję na rynku leków weterynaryjnych ze sprzedażą na poziomie 2,7 miliarda USD oraz udziałem w rynku szacowanym na poziomie 13,8%.