Raport Inwestycje.pl: Banki promują kredyty hipoteczne

Jesienią instytucje finansowe oferują klientom preferencyjne warunki kredytów hipotecznych. Na niższą marżę lub prowizję mogą jednak liczyć tylko ci kredytobiorcy, którzy spełnią dodatkowe warunki: założą konto w banku lub skorzystają z innego produktu danej instytucji. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

Kredyty hipoteczne

DnB NORD wprowadził możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego przy zakupie pakietu lub ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Osoby zaciągające w banku kredyt hipoteczny w PLN lub CHF, które jednocześnie kupią jeden z pakietów usług (PERSONALE lub EKSKLUSIV) lub zainwestują w wybrany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (Multiportfel Dobry Plan lub Multiportfel Złoty Wiek), mogą uzyskać preferencyjne oprocentowanie kredytu. W zależności od wybranej opcji bank obniży marżę o 10, 25, 50 lub 70 punktów bazowych. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu hipotecznego w EUR wynieść może 3,29% (6M EURIBOR w wysokości 1,14% + obniżona marża banku 2,15%).

Do końca listopada br. Bank Millennium oferuje preferencyjne warunki kredytów hipotecznych: finansowanie do 100% wartości mieszkania lub domu, prowizję od 0% (pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów) oraz marżę od 1,60% (przy udziale własnym do 70%) do 2,50% dla kredytu bez wkładu własnego (stawki marży dla kredytu powyżej 100 tys. PLN).

Bank udziela kredytów hipotecznych na okres do 35 lat, a Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa wynosi od 6,41% do 7,59%.

Od 21 września do 31 października br. klienci Allianz Bank Polska będą mogli skorzystać z niższej marży dla kredytu hipotecznego, która wyniesie- w zależności od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego – od 2,1% do 2,7%. Oznacza to obniżenie marży w porównaniu do standardowej oferty o od 0,7 do 0,9 punktu procentowego. Warunkiem skorzystania z promocyjnej oferty jest posiadanie lub założenie konta w Allianz Banku z miesięcznymi wpływami w wysokości min. 2 tys. zł oraz wykonywanie przynajmniej 3 transakcji bezgotówkowych w miesiącu.

Allianz Bank oferuje kredyty hipoteczne na okres do 50 lat i do 105% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

BZ WBK wprowadził nową politykę cenową kredytów hipotecznych. Najważniejszą zmianą jest uzależnienie wysokości marży od korzystania z innych produktów banku. Nowa polityka cenowa zakłada preferencje dla osób, które aktywnie korzystają z konta osobistego oraz ubezpieczeń banku, klientów wewnętrznych (czyli posiadających aktywne konto od co najmniej czterech miesięcy i spełniających wymóg niewystępowania zadłużenia niedozwolonego, a w przypadku posiadania limitu kredytowego z odpowiednimi wpływami zgodnie z umową) oraz VIP. W przypadku klientów wewnętrznych niższa jest prowizja za przyznanie kredytu. I tak, klient wewnętrzny, który nie korzysta z żadnego, poza kontem, produktu banku, otrzyma kredyt z marżą 3 p.p. i prowizją 2,5%. Klient zewnętrzny, czyli w tym przypadku bez konta, będzie musiał zapłacić prowizję wyższą o 0,5 %. Jeżeli klient wewnętrzny będzie posiadał aktywne Konto24 Prestiż albo Konto24 VIP, na które wpływają jego zarobki w wysokości przynajmniej 2 tys. zł miesięcznie, marża kredytu wyniesie 2,2 p.p. lub 1,9 p.p. przy prowizji odpowiednio 2,5% lub 2,0% (w zależności od rodzaju posiadanego konta osobistego). Najwięcej w nowej polityce cenowej banku zyskują osoby, które poza aktywnym Kontem24 Prestiż lub Kontem24 VIP, na które wpływa wynagrodzenie w kwocie co najmniej 2 tys. zł miesięcznie, korzystają również z ubezpieczenia kredytobiorcy kredytu hipotecznego. W ich przypadku klient wewnętrzny może otrzymać kredyt z marżą 2 p.p. i prowizją 2,5%, a klient zewnętrzny z marżą 2 p.p. i prowizją 3%. Kredyt na najkorzystniejszych warunkach otrzyma wewnętrzny klient VIP z odpowiednim kontem i wpływami oraz ubezpieczeniem. W jego przypadku marża wyniesie 1,7 p.p., a prowizja 2% kwoty kredytu. Po wprowadzeniu nowej polityki cenowej marże i prowizje kredytów mieszkaniowych BZ WBK wahają się odpowiednio w granicach od 1,7 p.p. do 3 p.p. i od 2% do 3% wartości kredytu.

Kredyt mieszkaniowy Banku Zachodniego WBK można zaciągać na 30 lat, udzielany jest w złotówkach, a podstawą jego oprocentowania jest trzymiesięczna stopa WIBOR, do której bank dolicza swoją marżę. Minimalna kwota kredytu to 20 tys. zł, maksymalną określa zdolność kredytowa klienta oraz wskaźnik LTV. Kredyt można spłacać zarówno w ratach równych, jaki i malejących.

Lokaty

PKO BP wprowadził do oferty lokatę terminową 3+3 o stałym oprocentowaniu. Po założeniu lokaty klient może zdecydować, czy oszczędzać przez 3 miesiące, czy też przez 6 miesięcy. Po dotrzymaniu 3- miesięcznego terminu trwania lokaty jej oprocentowanie wynosi 4,44% w skali roku, a po dotrzymaniu terminu 6- miesięcznego- 4,55% p.a. Posiadacz depozytu ma możliwość wycofania części środków przed terminem zapadalności, przy czym po dokonaniu częściowej wypłaty na rachunku powinna pozostać kwota nie mniejsza niż 1 tys. zł. Klient może również dokonać wypłaty całkowitej- do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lokaty. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1 tys. zł, a depozyt można założyć w w placówce banku lub za pośrednictwem serwisu internetowego.

Jednocześnie PKO BP obniżył oprocentowanie lokat terminowych o stałej stopie. Lokata 3- miesięczna gwarantuje obecnie 4% w ujęciu rocznym (spadek z 4,5%), a lokata zakładana na pół roku- 4,04% p.a. (wcześniej: 4,55%). Nowe oprocentowanie obowiązuje od 15 września br.

AIG Bank Polska obniżył oprocentowanie lokat krótkoterminowych. Depozyt miesięczny gwarantuje obecnie- w zależności od rodzaju lokaty i wysokości wkładu- od 4,90% do 5,10% w skali roku (przed zmianą: od 5,45% do 5,65%). Lokata na 2 miesiące jest oprocentowana od 5,00% do 5,20% p.a. (wcześniej: od 5,60% do 5,80%), lokata 3- miesięczna: od 5,15% do 5,40% w ujęciu rocznym (dotychczas: od 6,00% do 6,10%). Niższe jest również oprocentowanie lokaty zakładanej na 4 miesiące (od 5,30% do 5,50%, przedtem: od 6,10% do 6,20%) oraz 5 miesięcy (od 5,40% do 5,50% p.a., wcześniej: od 6,20% do 6,30%). Minimalny wkład niezbędny do założenia lokaty Zysk+ wynosi 1 tys. zł. Założenie i prowadzenie rachunku jest nieodpłatne, nie ma konieczności zakładania ROR. Lokata prolongowana jest automatycznie. W przypadku lokat Direct+ minimalny wkład wynosi natomiast 5 tys. zł. Lokaty na nowych warunkach można założyć od 16 września br.

Justyna Niedzielska Inwestycje.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu