Pracownik ze Wschodu remedium na kryzys gospodarczy

Zatrudniając pracowników ze Wschodu przedsiębiorstwa  mogą obniżyć koszty pracownicze aż o 40 procent. Niepewny klimat gospodarczy sprawia, iż  wzrasta zainteresowanie polskich przedsiębiorców zatrudnianiem pracowników z Europy Wschodniej i Azji. Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej, w ubiegłym roku w urzędach pracy zarejestrowano 156 tysięcy oświadczeń  o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom – obywatelom Ukrainy, Białorusi i Rosji. Odpowiadając na potrzeby rynkowe, polska agencja pracy EastWestLink oferuje usługę rekrutacji pracowników  ze Wschodu.

– „Z naszego doświadczenia wynika, że poprzez rekrutację cudzoziemców koszty kadrowe obniżają się nawet o 40 procent, co w dobie spowolnienia gospodarczego, może decydować o dalszym przetrwaniu firmy na rynku. Ponadto, w Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych, tymczasem kadra  z krajów Europy Wschodniej i Azji, którą rekrutujemy jest efektywna, zmotywowana i zdecydowanie tańsza.” – mówi Andrzej Korkus, prezes agencji EastWestLink, która od ponad 3 lat dostarcza rozwiązań kadrowych opartych na pracownikach ze Wschodu.

Od ostatecznego zatrudnienia obcokrajowca, polskiego pracodawcę często odwodzi skomplikowana procedura formalno-prawna związana z rekrutacją oraz brak gwarancji, że pracownik rzeczywiście będzie posiadał odpowiednie kompetencje. Rozwiązaniem tych problemów jest korzystanie z usług profesjonalnej agencji pracy rekrutującej pracowników zza wschodniej granicy, która dopełni formalności związanych  z wizami i pozwoleniami na pracę. Agencja EastWestLink gwarantuje także swoim klientom ciągłość zatrudnienia w trakcie trwania kontraktów.

– „Nasi klienci mogą sprawdzić kwalifikację każdego rekrutowanego przez nas pracownika podczas bezpłatnego, dwutygodniowego okresu próbnego. Podczas współpracy gwarantujemy utrzymanie liczby zatrudnionych pracowników, a w przypadku niezadowolenia z pracownika zapewniamy bezpłatne zastępstwo.” – dodaje Andrzej Korkus z EastWestLink.

W dobie spowolnienia gospodarczego niemal wszystkie przedsiębiorstwa poszukują oszczędności.  Z tego względu agencja EastWestLink rekrutuje pracowników ze Wschodu dla klientów ze wszystkich sektorów gospodarki – począwszy od rolnictwa, poprzez budownictwo, gastronomię i przemysł ciężki, aż po usługi niższego szczebla (opiekunki, sprzątaczki) oraz wyższego szczebla (farmaceuci, informatycy, kadra zarządzająca).

Zauważając potencjał i odpowiadając na popyt na pracowników ze Wschodu, polscy prawodawcy znacznie zliberalizowali przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Rosji i Białorusi w Polsce. Od 1 lutego 2008 roku mogą oni pracować w naszym kraju bez zezwolenia na pracę przez sześć miesięcy  w ciągu kolejnych 12 miesięcy we wszystkich sektorach gospodarki. Wcześniej mogli być zatrudnieni w ten sposób tylko przez trzy miesiące. Jak wynika z obserwacji klientów EastWestLink, polscy przedsiębiorcy zatrudniają na początku niewielkie grupy cudzoziemców. Szybko zauważają jednak ich potencjał, gdyż po okresie próbnym ponad 80-proc. z nich zwiększa liczbę zatrudnionych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu