EMC prezentuje rozwiązania Ionix Data Center Insight umożliwiające ujednolicenie konfiguracji IT w centrach przetwarzania danych

Firma EMC umacnia się na pozycji lidera w dziedzinie zarządzania systemami IT w zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych i prezentuje rozwiązanie EMC Ionix Data Center Insight — podstawę dla ujednoliconego widoku konfiguracji systemów informatycznych w całym centrum przetwarzania danych — które pomoże klientom przyspieszyć rozwój prywatnej chmury. Dzięki możliwości połączenia wyszukiwania i odwzorowania zależności wszystkich systemów pamięci masowej, sieci, serwerów i aplikacji, nowatorskie rozwiązanie Ionix Data Center Insight zapewnia rozwinięcie baz CMDB w kierunku w pełni połączonych systemów zarządzania konfiguracją (CMS).

Ionix Data Center Insight jest kluczowym elementem niedawno zaprezentowanego pakietu do zarządzania infrastrukturą informatyczną EMC Ionix. Ten innowacyjny system obejmuje wydajne rozwiązania do automatyzacji zarządzania IT w całej ujednoliconej infrastrukturze, w skład której wchodzą urządzenia pamięci masowej, serwery, sieć oraz zasoby wirtualne. Dzięki systemowi Ionix klienci mogą bez obaw przeprowadzać migrację systemów fizycznych na wirtualne i typu cloud. Pozwoli to zmaksymalizować wartość nowej architektury informatycznej przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie Ionix Data Center Insight umożliwia szybkie i łatwe wykonanie następujących czynności:

  • automatyczne tworzenie baz CMDB — zarówno EMC, jak i innych producentów — zawierających najlepsze procedury dotyczące elementów konfiguracji, a także dostosowanie ich pod kątem indywidualnych elementów konfiguracji wymaganych przez danego klienta;
  • utworzenie jednego uzgodnionego widoku środowiska informatycznego;
  • wizualizacja zależności pomiędzy aplikacjami i usługami w całym centrum przetwarzania danych — w tym aplikacji, serwerów, sieci i pamięci masowych — z uwzględnieniem zarówno zasobów fizycznych, jak i wirtualnych;
  • wykorzystanie rozwiązania jako istotnego elementu połączonych lub modułowych systemów CMS w celu uzyskania jednego, precyzyjnego i aktualnego widoku środowiska informatycznego; dzięki temu osoby odpowiedzialne za zarządzanie konfiguracją uzyskają wgląd — obejmujący wiele środowisk — w zasoby umożliwiające świadczenie usług biznesowych.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu