Cisco o sieciach dla sektora energetycznego Smart Grid

Firma Cisco ogłosiła kolejne inicjatywy mające na celu stworzenie bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej Smart Grid pozwalającej spółkom energetycznym i ich klientom na optymalizację zużycia i dostaw energii elektrycznej. Rozwiązania pomogą również w poprawie poziomu bezpieczeństwa i niezawodowości funkcjonujących systemów, a także wpłyną na redukcję kosztów operacyjnych spółek.

Rozwiązania Cisco® z kategorii Smart Grid (inteligentna sieć energetyczna) obejmą krytyczne punkty infrastruktury energetycznej, takie jak centra przetwarzania danych, stacje energetyczne, sieci osiedlowe, przedsiębiorstwa i domy mieszkalne. Dzięki swemu doświadczeniu w dziedzinie projektowania sieci opartych na standardach branżowych, Cisco dysponuje wiedzą bardzo przydatną przedsiębiorstwom energetycznym, które pilnie potrzebują wdrożyć zintegrowane, inteligentne, działające na żądanie funkcje związane z wykorzystaniem energii, pozwalające na oszczędność energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie nowatorskich usług dla użytkowników końcowych.

Kluczowe przedsięwzięcia Cisco to:

Stworzenie porozumienia na rzecz rozwoju inteligentnej sieci przesyłu danych Cisco Smart Grid Ecosystem, aby ułatwić wprowadzanie protokołu IP do rozwiązań stosowanych w energetyce.

Członkami porozumienia są integratorzy systemów, dostawcy rozwiązań dla energetyki, operatorzy telekomunikacyjni i inne podmioty dostarczające elementy infrastruktury Smart Grid.

Do głównych zadań członków grupy będzie należało m.in. testowanie rozwiązań i sprawdzanie możliwości ich wprowadzenia jako elementów wspierających migrację systemów energetycznych do opartych na protokole IP. Zakres konsultacji obejmuje systemy od stosowanych w procesach wytwarzania energii do tych używanych w obsłudze jej odbiorców końcowych.

Jednym z kluczowych celów grupy jest doprowadzenie do obniżenia kosztów infrastruktury oraz zmniejszenia poziomu złożoności procesu wdrożenia zarówno dla spółek energetycznych, jak i dla członków porozumienia.

W chwili stworzenia grupa obejmuje Cisco oraz następujące firmy:

 • Accenture,
 • AeroScout,
 • Arcadian Networks,
 • AREVA T&D,
 • Cable&Wireless Worldwide,
 • Capgemini,
 • Coleman Technologies,
 • EMC,
 • Echelon,
 • EnergyHub,
 • GE,
 • GridPoint,
 • Infosys Technologies,
 • Itron,
 • Landis + Gyr,
 • OATI,
 • Oracle,
 • OSIsoft,
 • Pulse Energy,
 • Proximetry,
 • Science Applications International Corporation (SAIC),
 • SecureLogix,
 • Schneider Electric,
 • Siemens,
 • Skyline-ATS,
 • Telvent,
 • Verizon,
 • Watteco,
 • Wipro,
 • World Wide Technology, Inc.

Współpraca Cisco z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej na całym świecie w celu stworzenia inteligentnej, wysoce bezpiecznej architektury komunikacyjnej dla systemów energetycznych.

Cisco stworzyło radę doradczą Cisco SmartGrid Technical Advisory Board (TAB). W skład rady poza firmą Cisco wchodzą również przedstawiciele najbardziej innowacyjnych spółek z sektora energetycznego oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Zadaniem rady doradczej TAB będzie pomoc w zakresie przygotowania produktów, usług i wsparcia technicznego zgodnie ze specyficznymi wymogami klientów tego sektora. Rada umożliwi również klientom Cisco wpływanie na kierunki rozwoju produktów i rozwiązań dedykowanych dla rynku energetycznego poprzez specjalnie przygotowane forum technologiczne.

Wprowadzenie dedykowanych usług i rozwiązań zabezpieczających sieci energetyczne grid.

Cisco wprowadza do swojego portfolio usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego, cyfrowego oraz stabilności działania systemów elektrycznych Rozwiązania w tym zakresie obejmują szereg usług zaawansowanych, które pozwolą m.in. na wykorzystanie doświadczeń Cisco w projektowaniu całościowej architektury rozwiązania, zapewnienia zgodności z normami branżowymi jak też zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury, systemów, danych oraz zasobów.

Usługi bezpieczeństwa Cisco obejmują m.in. sprawdzenie zgodności z normami branżowymi, sprawdzenie bezpieczeństwa fizycznego obiektów, projektowanie architektury zabezpieczeń sieci grid, projektowanie i wdrożenie systemów bezpieczeństwa sieci oraz bezpieczeństwa fizycznego.

Kontynuacja prac nad zapewnieniem współpracy urządzeń, systemów i aplikacji dla Smart Grid celem stworzenia infrastruktury komunikacji IP.

Cisco dołączyło do Zigbee Alliance by wspomóc działania związane z wprowadzaniem rozwiązań komunikacyjnych opartych na protokole IP. Jako światowy lider rozwiązań komunikacyjnych opartych na IP Cisco będzie wspierać rozwój technologii i produktów ZigBee Smart Energy.

Dodatkowe materiały:

Marthin de Beer przedstawia strategię Cisco Smart Grid (plik wideo):

http://tools.cisco.com/cmn/jsp/index.jsp?id=91892

Dodatkowe informacje o dyrektorze generalnym działu Cisco Smart Grid Business Unit: http://blogs.cisco.com/news

Dodatkowe informacje dotyczące strategii Cisco Smart Grid:

http://www.cisco.com/go/smartgrid

Cisco Ecolibrium blog:http://blogs.cisco.com/green

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu