Auxilium – wynik lepszy niż przed rokiem

Tagi:

Auxilium S.A. spółka audytorsko księgowa z rynku NewConnect zanotowała kolejny w tym roku wzrost przychodów i zysku. Pomimo sezonowości świadczonych usług przychody ze sprzedaży w miesiącu sierpniu osiągnęły poziom 274.578,51 zł i są wyższe o 47 % od przychodów ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008.

Zysk bilansowy Spółki zrealizowany w sierpniu 2009 roku wyniósł 47.656,61 zł i jest wyższy o 1137 % od zysku bilansowego zrealizowanego w sierpniu 2008 roku. Narastająco -audytorzy z Krakowa mający swoje oddziały w Łodzi i Gdyni-osiągnęli przychody ze sprzedaży ogółem za osiem miesięcy 2009 r. na poziomie 5.054.708,89 zł i są one wyższe o 37% od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-sierpień 2008 roku. Zysk bilansowy Auxilium za osiem miesięcy 2009 roku jest o 66 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku i wynosi 1.086.620,78 zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu