Akcje Rainbow Tours dobrą inwestycją

Komentarz rynkowy Akcje spółki Rainbow Tours są obecnie przez rynek niedoszacowane. Przychody tego touroperatora stabilnie rosły przez ostatnie trzy lata. Do końca trzeciego kwartału 2008 r. jego wyniki finansowe również odnotowały stały wzrost. Strata, którą spółka poniosła w całym 2008 r. i w pierwszym kwartale 2009 r. wyniknęła w głównej mierze ze zdarzenia o krótkotrwałym charakterze tj. gwałtownego załamania się złotówki na przełomie roku 2008/2009. Jednakże spółka za ostatnie półrocze wykazała zysk, a jej przychody za ten okres odnotowały ponownie stabilny wzrost. W porównaniu do 2007 r. są one prawie dwukrotnie wyższe.

Obecnie mamy dobre warunki dla rozwoju całej branży turystycznej, dzięki długoterminowemu trendowi wzmacniania się złotówki i dodatniemu PKB w Polsce. Te czynniki sprzyjają zwiększeniu dostępności wycieczek zagranicznych dla polskich klientów. Szczególnie mocno powinno to być widoczne w wynikach sprzedaży i zyskach największych touroperatorów w przyszłym roku. W przypadku spółki Rainbow Tours uważam, że w 2010 r. ma duże szanse wrócić do rentowności na poziomie roku 2007, a wówczas jej wynik netto liczony w mln zł może się zamknąć dwucyfrową liczbą.

Piotr Jędrzejczak – prezes DFP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu