„Tym, którzy nie powrócili z morza” we włoskiej Katanii

25 września 2009 roku o godzinie 21.15 zespół Opery na Zamku wykona koncert dedykowany „Tym, którzy nie powrócili z morza” we włoskiej Katanii – mieście o silnej marynarskiej i rybackiej tradycji. Przedsięwzięcie powstało dzięki wspólnej inicjatywie Opery na Zamku z Associazone Musicale Etnea oraz Instytutu Polskiego w Rzymie. Projekt jest finansowany ze środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na koncert złożą się między innymi „Małe Requiem dla pewnej polki“ (op. 66) na fortepian i 13 instrumentów solowych, „Muzyczka IV – Koncert puzonowy” (op.28) oraz „Good Night” (op.63) na sopran, flet altowy, fortepian i 3 tam-tamy. W koncercie udział wezmą: Joanna Tylkowska (sopran), Arkadiusz Głogowski (puzon) oraz zespół muzyków Opery na Zamku. Całość poprowadzi Warcisław Kunc.

Opera na Zamku już od wielu lat organizuje niepowtarzalne w skali kraju, a bardzo rzadkie w skali Europy, koncerty dedykowane „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Ze względu na silne oddziaływanie morza na codzienność mieszkańców Szczecina, jak również istotną jego rolę, jako czynnika budującego wspólną tożsamość kulturową – koncerty te na stałe wrosły w pejzaż kulturalny Szczecina i cieszą się stale rosnącą popularnością. Realizując koncert Henryka Góreckiego we włoskim mieście Opera na Zamku pragnie poszerzyć skalę oddziaływania piękna muzyki polskiego kompozytora oraz nawiązać do podobnych uwarunkowań geograficznych Szczecina i Katanii (których główną osią pozostaje niezmiennie morze). Muzyka Góreckiego stanowi odzwierciedlenie emocji, jakich doświadcza człowiek bez względu na przestrzeń kulturową i geograficzną.

Tegoroczny koncert we włoskiej Katanii będzie już 9-tym koncertem Opery dedykowanym „Tym, którzy nie powrócili z morza”. W taki właśnie sposób Zespół Opery na Zamku chce dać możliwość wyrażenia swojej pamięci o tych, których na zawsze pochłonął żywioł morza.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu