Tebodin SAP-Projekt wspiera budowę kompostowni odpadów w Raciborzu

Tebodin SAP-Projekt, wiodąca firma konsultingowo-projektowa w Polsce, podpisał umowę z Miastem Racibórz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych dla gmin powiatu raciborskiego.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przygotowanie terenu, budowę obiektów infrastruktury technicznej, zakup maszyn i wyposażenia.

W ramach podpisanej umowy Tebodin SAP-Projekt przygotuje studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, wyciągiem z dokumentacji technicznej oraz mapami i szkicami lokalizacyjnymi sytuującymi projekt.

Planowana inwestycja jest elementem planu rozbudowy systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Budowa kompostowni rozpocznie się w 2010 r., a jej uruchomienie planowane jest na rok 2011. Wartość planowanej inwestycji to 1,23 mln euro.

Współpraca pomiędzy firmą Tebodin SAP-Projekt a Miastem Racibórz jest wynikiem przetargu, w którym udział wzięło 5 firm.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu