Pracodawcom zależy na pracy

21 września 2009 roku, zainaugurowało swoją działalność Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Konfederacji Pracodawców Polskich. ORRP to pierwsza w Polsce instytucja, który krajowy rynek pracy bada dla przedsiębiorców – zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami. Dzięki temu, pracodawcy będą wpływać na kształt rynku pracy. – Pragniemy, by do opinii publicznej dotarł jasny, klarowny przekaz: polskim pracodawcom naprawdę zależy na zatrudnieniu. Chcemy tworzyć, a nie ograniczać miejsca pracy. Chcemy wspólnie z naszymi partnerami: rządem i związkami zawodowymi tworzyć warunki sprzyjające wszechstronnej aktywności zawodowej milionów Polaków – powiedział w siedzibie KPP, na konferencji inaugurującej Obserwatorium, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski.

– W środowisku pracodawców, w kręgach naukowych oraz wśród przedstawicieli służb zatrudniania, od dłuższego czasu dojrzewała myśl powołania wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się właśnie tego typu badaniami. Patrzącej na rynek pracy z punktu widzenia pracodawców – kontynuował prezydent KPP.

Punkt widzenia pracodawców – czyli jaki? Wyjaśnił to Bartłomiej Rokicki, dyrektor Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy – tworzone do tej pory przy wojewódzkich urzędach pracy Obserwatoria na rynek pracy patrzą z punktu widzenia efektywności walki z bezrobociem. Tymczasem ten rynek trzeba badać także z punktu widzenia pracodawców – ale stosując zupełnie inne podejście. Ewolucja stopy bezrobocia raczej w ograniczonym stopniu interesuje firmy – a jeśli już, to głównie te które dopiero zamierzają wejść na jakiś rynek, bowiem informacje na ten temat w znacznie mniejszym stopniu są przydatne dla podmiotu już na tym rynku obecnego. Znacznie bardziej wartościowe są informacje o możliwościach znalezienia odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej czy choćby o ofertach szkoleń dla pracowników już zatrudnionych. Nasze Obserwatorium będzie dostarczać takie dane, a dzięki temu umożliwi podjęcie działań dopasowujących kompetencje pracowników do oczekiwań – podsumował dyrektor ORRP.

Inicjatywa Konfederacji Pracodawców Polskich wzbudziła zainteresowanie i entuzjazm Czesławy Ostrowskiej, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – Obserwatorium pomoże resortowi w monitorowaniu rynków pracy, szczególnie tych regionalnych. I dodała, że chociaż jej resort monitoruje sytuację na rynku pracy, to cieszy się, że powstała instytucja, która nareszcie dostarczy komplementarnych danych wobec oficjalnej – miejscami ubogiej – statystyki. – Zmiana dotychczasowej metodologii wydaje się konieczna – powiedziała wiceminister Pracy.

Działania, jakie podejmuje KPP z myślą o rynku pracy – a więc także o pracownikach – docenił także Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Obserwatorium pomoże naprawić – słabą według niego – sytuację na rynku pracy. – Kształcąc młodzież, nie patrzymy na rynek pracy pod kątem możliwości ich zatrudnienia. Po drugie, nie ma szkolnictwa zawodowego. I stąd tylu bezrobotnych. Dobrze, że ktoś o tych niedopasowaniach będzie mówił głośno. Jak dodał, analizy rynku pracy prowadzone przez rząd są niedoskonałe. I podobnie jak Wiceminister Pracy, zwrócił uwagę na zbyt małą liczbę danych z regionalnych rynków pracy.

Według Ministra Michała Boniego, nie potrafimy zintegrować rynku pracy w Polsce. – Aby podjąć dobrą decyzję potrzebna jest wiedza. A takiej wiedzy dostarczy powołane dziś Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Wiem, że to będzie źródło nie tylko cennych analiz, badań i projekcji, ale także platforma wymiany informacji. Cieszę się, że powstała instytucja która pozwoli zdiagnozować główne czynniki wpływające na popyt i podaż pracy, która zanalizuje historyczne i bieżące trendy oraz będzie tworzyła projekcje rozwojowe. To właśnie między innymi w oparciu o badania ORRP, będziemy wprowadzać zmiany do systemu kształcenia – dodał Michał Boni.

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy prowadzi portal internetowy będący niezastąpioną biblioteką raportów i badań oraz katalogiem dostępnych danych statystycznych. Dzięki temu, każdy – nie tylko przedsiębiorca, naukowiec czy dziennikarz – może w łatwy sposób dotrzeć do obiektywnych, dających szeroki obraz danych o polskim rynku pracy. Korzystanie z zasobów Obserwatorium jest całkowicie bezpłatne

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy to instytucja grupująca naukowców z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Eksperci ORRP posiadają nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie w realizacji zakrojonych na szeroką skalę badań. ORRP to także rzetelni praktycy, którzy w swojej pracy kładą nacisk na profesjonalizm i efektywność. Trzon zespołu stanowią pracownicy naukowi trzech spośród najważniejszych uniwersytetów w Polsce: Jagiellońskiego i Ekonomicznego w Krakowie oraz Warszawskiego. Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy korzysta także z zaplecza eksperckiego Ośrodka Badań Rynku Pracy przy Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. ORRP jest instytucją współfinansowaną z funduszy europejskich (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013). Liderem projektu jest Konfederacja Pracodawców Polskich. Partnerami projektu są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu