Oracle oferuje nowe aplikacje analityczne dla branzy finansowej ulatwiajace zarzadzanie wydajnoscią przedsiebiorstwa

Aplikacje Oracle do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw w branży finansowej umożliwiają instytucjom zarządzanie wydajnością z uwzględnieniem elementów ryzyka oraz zagrożeń dla płynności i zasobów kapitałowych

Najważniejsze fakty:

  • Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek kompleksowego, zintegrowanego pakietu aplikacji analitycznych dla branży usług finansowych do zarządzania wydajnością klasy EPM (Enterprise Performance Management). Potwierdza to zaangażowanie Oracle na rzecz ułatwiania instytucjom finansowym zwiększania opłacalności i optymalizowania wydajności z uwzględnieniem ryzyka.
  • Pakiet aplikacji analitycznych EPM firmy Oracle dla branży usług finansowych powstał w oparciu o uzyskane w ostatnim dziesięcioleciu bogate doświadczenie w obsłudze wielu najbardziej wymagających, największych i najwydajniejszych instytucji finansowych świata.
  • System wykorzystuje połączone możliwości pakietów Oracle Financial Services Applications (OFSA), Oracle Hyperion, PeopleSoft EPM i Oracle Reveleus. We wszystkich fazach projektowania firma Oracle współpracowała z komitetem doradczym, w którego skład wchodzili przedstawiciele 17 firm – użytkowników oprogramowania finansowego.
  • Wszystkie aplikacje mają ten sam model danych i taką samą architekturę, jak pakiet aplikacji do zarządzania ryzykiem Oracle Reveleus, co umożliwia klientom dodawanie nowych aplikacji przy niewielkich, przyrostowych kosztach.

Nowe aplikacje analityczne dla branży finansowej do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa:

  • Oracle Financial Services Profitability Management – ułatwia instytucjom finansowym obliczanie rentowności produktów, kanałów, segmentów oraz relacji z poszczególnymi klientami z uwzględnieniem ryzyka, przez umożliwienie wykonywania złożonych alokacji kosztów operacyjnych, odsetek netto, kapitału i innych składników do podstawowych transakcji i bilansów.
  • Oracle Financial Services Funds Transfer Pricing – umożliwia bankom określanie marż osiąganych na aktywach i pasywach oraz w wyniku ogłoszenia stóp procentowych. Aplikacja obsługuje szeroką gamę metod określania cen transferowych opartych na najlepszych procedurach branżowych.
  • Oracle Financial Services Pricing Management, Transfer Pricing Component – podaje stawki transferowe w czasie rzeczywistym, co ułatwia wycenę transakcji pożyczkowych w sposób odpowiadający aktualnym warunkom rynkowym.
  • Oracle Financial Services Asset Liability Management – ułatwia instytucjom finansowym monitorowanie ryzyka związanego ze stopą procentową, płynnością, kursami walut i zyskami oraz zarządzanie tymi elementami ryzyka. Aplikacja modeluje indywidualnie wszystkie pożyczki, depozyty, inwestycje i oferty, co pozwala lepiej zrozumieć podjęte ryzyko i wrażliwość na warunki gospodarcze.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu