Nordea Bank Polska w pierwszej trójce przyjaznych banków

Nordea Bank Polska zajęła III miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2009” na najlepszy bank detaliczny w głównej kategorii dotyczącej jakości obsługi klientów.

W organizowanym już po raz siódmy rankingu w tym roku obowiązywały nowe zasady – największy nacisk postawiono na jakość obsługi.

Działający na zlecenie Newsweeka ankieterzy TNS OBOP wizytowali i ocenili 23 banki, występując incognito jako osoby, które chcą założyć konto, dokonać przelewu, a następnie to konto zamknąć. Wcześniej organizatorzy sprawdzili, jakiej obsługi oczekują klienci. Okazało się, że przy bankowym okienku najbardziej liczą się fachowość, rzetelność informacji w parze z pomocą i uprzejmością.

– Zaledwie kilka banków potrafi w pełni zaspokoić te skromne oczekiwania i to są nowi liderzy rankingu – podkreśla Newsweek Polska. Z przeprowadzonego metodą „Tajemniczy Klient” badania, które pozwala ocenić zachowania, umiejętności i postawy pracowników, wynika, że najwięcej uprzejmych i kompetentnych doradców bankowych pracuje między innymi w oddziałach Nordea Bank Polska, który zajął w rankingu trzecie miejsce. – Dla wszystkich trzech banków to historyczny sukces, bo jeszcze nigdy nie znalazły się tak wysoko w rankingu, który „Newsweek” przeprowadzał już siódmy raz – ocenili organizatorzy.

Banki oceniano według czterech kategorii: „cechy placówki”, „jakość obsługi”, „pozyskanie i utrzymanie klienta” oraz „przyjazność procedur”. Nordea Bank zajął wysoką drugą pozycję w kategoriach „cechy placówki” oraz „pozyskanie i utrzymanie klienta”.

Dla Nordea Bank Polska tegoroczne wyróżnienie jest potwierdzeniem rosnącego znaczenia banku i jego rosnącego udziału w rynku usług detalicznych. W poprzednich edycjach bank otrzymywał wysokie noty za funkcjonalność placówek oraz za bankowość elektroniczną. – Cieszymy się, że tym razem doceniono całokształt naszej działalności i jej uniwersalny charakter, tym bardziej, że ponad jedna czwarta naszych placówek tradycyjnych zadebiutowała w ostatnim roku. Niezależna, pozytywna weryfikacja umiejętności zatrudnionych tam osób to dla nas bardzo dobra wiadomość – powiedział odbierający wyróżnienie Jacek Kalisz, wiceprezes Nordea Bank Polska, odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Placówki Nordea Bank Polska znalazły się też na czwartym miejscu wśród polskich banków pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tegorocznym rankingu Newsweeka po raz pierwszy udogodnienia testowali klienci, którzy mają kłopot z poruszaniem się. Troskę Nordea Bank Polska o osoby niepełnosprawne potwierdza nie tylko wysoka pozycja w tym zestawieniu. Bank Nordea, wprowadził w 2007 roku także udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku. Jako pierwszy w Europie zaoferował bankowość elektroniczną dla osób niewidomych i niedowidzących. Pokonując bariery – stworzyliśmy możliwości.

Misja Stwarzanie możliwości – stała się w ten sposób realnym kierunkiem rozwoju banku. Zajęcie miejsca na podium w rankingu jakości jest również tego dowodem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu